Brandsikkerhed versus fredningsværdier – hvem vinder?

Brandsikring er en af fremtidens tunge forpligtelser for ejerne af de fredede huse.

Der hviler mange tunge, omend erkendte forpligtelser, på ejerne og brugerne af de fredede bygninger - en af fremtidens rigtig tunge, er brandsikring.

Skrevet af Niels Peter Schack-Eyber, tidligere Jomfruens Egede, Faxe, medlem af BYFOs bestyrelse.

Man kan selv vælge eller blive pålagt, af brandsikre sin ejendom. Det kan være, man gerne vil optimere sikkerheden i forhold til sine mursten, sine værdier, interiører, historie eller fordi man har valgt at slå dørene op til hele herligheden og invitere gæster indenfor.

Der kræves brandsikring, hvis man tilbyder overnatning, kontorudlejning, afholder fester, kurser, seminarer, bryllupper, rundvisninger – kort sagt alle formål, der byder mennesker indenfor. Brandsikringskravene rykker tættere og tættere på dig hver dag og bør overholdes, hvis du gerne vil sikre den forsatte dynamik i din bygning.

Selvom BYFO arbejder for at forbedre ejernes og brugernes rettigheder og forpligtelser og fredningsværdiernes bevarelse, så må vi sande ÉN gang for alle, at brandsikring vinder over fredning. – det vil altså sige, at menneskeliv er vigtigere end mursten, hvor skønne de end måtte være! Det nytter således ikke at tro, at man kan vifte med Kulturarvsstyrelsens (KUAS) krav til den pågældende bygning. Dette interesserer overhovedet ikke den lokale beredskabschef, som i sidste ende og sammen med dig, skal tage det offentlige ansvar for brandsikkerheden i netop DIT hus til DET formål som DU ønsker at skabe. Eller i fortvivlende tilfælde allerede har skabt.

I BYFO har vi på opfordring fra flere frustrerede og interesserede ejere og brugere af de fredede bygninger samlet en gruppe af kyndige brandkonsulenter, som kan råde dig professionelt imod et honorar.

I brandsikringsprocessen skal man have tilladelser både fra kommune, KUAS og det lokale beredskab. Dansk Brandteknologisk Institut har sammen med KUAS udarbejdet et brandreglement for fredede bygninger og der er rigtig mange regler, som skal overholdes og rigtig mange fredningsværdier, som kan lide overlast, og det er alt sammen rigtig kostbart. Sikringsguiden (se noten nedenfor) rummer de KRAV, som de offentlige myndigheder stiller din bygnings brandsikkerhed.

Hvis man nærstuderer sin bygning og udarbejder en veldokumenteret og gennemtænkt brandsikringsplan og forelægger den for den lokale brandmyndighed, er der i helt særlige tilfælde, sandsynlighed for at man kan ”bytte” sig til en enklere løsning end reglementet egentlig foreskriver. Dette er dog LANGT FRA altid en reel mulighed.

Det kan virkelig svare sig, at sætte sig ind i stoffet og ikke undervurdere, hvor ærgerligt det er, når kommunen lukker ens forretning indtil HELE reglementet er opfyldt, blot fordi man troede, at det hjalp at invitere den lokale beredskabschef på jagt, og at bedstefars brandslukkere og rebstiger var nok.

Brandsikring kan ikke løses tilfredsstillende af en tilfældig arkitekt eller konsulent. Det kræver meget stor ekspertise indenfor brandsikring samt bygningsarv- og historie for at forstå det pågældende projekt og kunne hjælpe ejer, bruger, brandmyndighed igennem processen.

Fx på Jomfruens Egede er hele hovedbygningen brandsikret med et ABA-anlæg. Hovedbygningen har 9 soveværelser og mulighed for afholdelse af konferencer for op til 100 personer indenfor. Projektet var langt og tungt i sin opstart pga uvidenhed om brandsikring, men ved hjælp af kyndighed arkitekthjælp og velvillig beredskabschef lykkes det at brandsikre hovedbygningen i en sådan grad, at krav om slangevinder, branddøre og andet, for fredningsværdierne ødelæggende, blev afløst af et fulddækkende ABA-anlæg. Det kostede ca. 200.000,- inkl. moms men eksklusive arkitekt og konsulenttimer.

På Jomfruens Egede, kom vi til at betale mange konsulenttimer, idet jeg ikke havde sat mig grundigt nok ind i stoffet. Det kom til at koste i alt ca. kr. 70.000,- i eksterne konsulenttimer i stedet for ca. kr. 25.000- 30.000,- som jeg mener er realistisk for konsulentbistand i forbindelse med brandsikring af en fredet hovedbygning, som skal opdannes til fx b & b eller kursusvirksomhed.

Vi har aldrig sovet tryggere, og det er faktisk rigtig spændende, at forestille sig sit fredede hus som et fly, der skal nødlande. Du skal kende alle udgange og udregne den logiske og mest sikre flugtvej i tilfælde af det unævnelige. Når man selv føler sig fuldstændig overbevist om brandsikkerheden, så er man i nærheden af brandmyndighedens syn på sagen.

Da hver enkelt fredet bygning i Danmark, er ligeså forskellig som de mennesker der bebor og bruger dem, er kravene ikke til at sammenligne overhovedet.

Ved brandsikring opnår man betydelig tryghed, i enkelte tilfælde billigere forsikring og du er med til at fremtidssikre dit hus og dets fredningsværdier og derved også sikre bygningens status som aktør i forretningsmæssig henseende langt ind i fremtiden.

Det ville være ønskværdigt om der fandtes muligheder for støtte, OGSÅ til disse brandsikringsprojekter, da bygningernes æstetiske udtryk og bevarelse heraf ikke længere er nok for at kunne dele kulturarven med alle. Ejerne og brugerne bliver også her belastet af store krav, som kan være vanskelige at opfylde økonomisk. Der findes dog tilfælde, hvor en fond har støttet særlige brandsikringsprojekter, men en reel debat på området vil måske hjælpe på forståelsen og accepten af at fredningsværdierne og brandsikkerheden vejer rigtig tungt.

Et eksempel på et brandsikringsforløb:

  • Konkretiser bygningens formål
  • Læs sikringsguiden til brandsikring af fredede bygninger – BYFOS medlemmer har alle fået denne tilsendt
  • Find en brandsikringsekspert – gerne arkitekt
  • Vær med selv fra starten og lær din bygning at kende helt til bunds, både hvad angår materialer og infrastruktur
  • Bed eventuel DBI om en uvildig rapport – denne koster ca. 8.000-10.000,-
  • Find leverandør af brandsikringsanlæg og indhent flere tilbud – deres viden om emnet er enorm og de kan ofte kaste lys på nye og gennemtænkte sikringsmuligheder
  • Afstem brandplan med arkitekt og KUAS
  • Herefter kontaktes beredskabschefen og der foretages brandsyn på stedet med arkitekt, ejer og bruger og en løsning findes

Læs evt. Sikringsguiden – Guiden er udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og udarbejdet i samarbejde med Forsikring & Pension, Bygnings Frednings Foreningen BYFO samt Komitéen til Sikring og Sikkerhed af Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark.

Farumgaard Fonden, BYFO, Ravnholtkassen G-S og Carlsen Langes Legatstiftelse har støttet udgivelsen økonomisk.

SikringsGuiden koster 199 kroner. Den kan bestilles via DBI’s hjemmeside eller på telefon 36 34 90 00.

Inden det brænder så kontakt BYFO.