De 17 vandmøller

Læs mere om de 17 vandmøller, der er blevet udvalgt af 6 eksperter til at deltage i konkurrencen om at blive "Danmarks Smukkeste Vandmølle".

Se samtlige kandidater i filmen:

Jylland

Bruunshaab Gl. Papfabrik

Bruunshaab Gamle Papfabrik er en tidligere klædefabrik og fungerer i dag som arbejdende museum. I 1821 blev fabrikken opført som klædefabrik af fabrikant Bertel Bruun, hvis sønner Peter Daniel Bruun og Mads Pagh Bruun overtog fabrikken. I 1919 blev lokalerne indrettet til produktion af pap – stadig med vandkraften som drivmiddel. Der produceres også pap-produkter i dag – dog uden brug af vandkraft. Læs mere.

Bundsbæk Mølle

Bundsbæk Mølle er opført i 1640 og har indtil 1. verdenskrig malet mel for befolkningen i de omkringliggende sogne. Møllen hører i dag under Ringkøbing-Skjern Museum, og man kan både se mølleriet i funktion, opleve en fungerende smedje og bagere, der tænder op i den gamle ovn. Møllen har et overfaldshjul og fungerende kværn til korn. Læs mere.

Børkop Mølle

Børkop Mølle er opført omkring 1830, men der har sandsynligvis været mølle på stedet siden 1100-tallet. Møllen har et dobbelt vandhjul af overfaldstypen og fungerende mølleri med produktion af mel og gryn. Der fremstilles i dag 13 forskellige produkter – udelukkende med vandkraft. Derudover er der restaurant og kursusfaciliteter på møllen. Læs mere.

Kelddal Mølle

Kelddal Mølle er noget så særligt som en kildemølle, der får sit vand fra kilder ved et tilløb til Halkær Å i Aalborg Kommune. Møllen er nævnt første gang i 1512 under Halkær Hovedgård. Den nuværende mølle er opført som kornmølle i 1843, og var i drift indtil sidst i 1950’erne. Møllen har et overfaldshjul, fungerende mølleværk og er privatejet.

Moesgaard Skovmølle

Møllen omtales første gang skriftligt i 1570 som én ud af tre møller hørende under Moesgaard. Foruden en vandtrukken kværn til formaling af korn bestod møllen også af en stampe, sandsynligvis til forarbejdning af klæde. I 1797 opføres underetagen til den eksisterende møllebygning og i 1852 tilføjes endnu en etage i forbindelse med at møllens produktionsapparater udvides. Møllen har et overfaldshjul, kornmølleri og udvendigt vandrevet savværk, der stadig fungerer. Møllen hører under Moesgaard Museum og der er også en restaurant på stedet. Læs mere.

Vibæk Mølle

Vibæk Mølle er den eneste tilbageværende af 10 alsiske vandmøller og stammer helt tilbage fra 1756. Møllen var i drift helt indtil 1938. Det enestående anlæg har karakter af en lille landsby med eget gadeforløb og betår udover vandmøllen af stuehus, stald, udhus med lade og stenovn samt en vindmølle, der blev bygget i 1800-tallet. En støtteforning på stedet har siden 1999 holdt gang i vandhjulet og hjulpet med at holde de mange enestående bygninger. Møllen er ejet af Fonden Vibæk Mølle. Læs mere.

Å Mølle

Å Mølle er en 500 år gammel mølle der i 1959 blev fredet. Møllens historie går tilbage til 1400-tallet, da priorinden på Gudum Kloster ønskede en mølle. Den ældste mølle var en underfaldsmølle, som blev skyllet bort under et voldsomt tøbrud i 1829 og genopført som en brystfaldsmølle og senere ændret til en overfaldsmølle. De to møllehjul driver både en melkværn, en skallekværn, en valse og et hejseværk. Læs mere.

Fyn

Grubbe Mølle

Grubbe Mølle er et af de få dobbeltanlæg i Danmark med både vind- og vandmølle. Anlægget ligger naturskønt ved Svanningebækken udenfor Faaborg.Vandmøllen nævnes første gang i 1502, og var der ejet af Poul Laxmann, som blev dræbt på Højbro plads dette år. Hans ejendomme blev konfiskeret af Kong Hans, og Grubbe Mølle var blandt de beslaglagte ejendomme. Men sandsynligvis er møllen fra 1300-tallet eller ældre. Vandmøllen har kontinuerligt været i drift, selvom mølleriforretningen blev nedlagt i 1960. Der blev formalet grut til gårdens dyr. Vandmøllen har et dobbelt vandhjul. Læs mere.

Lillemølle

Lillemølle er en af landets smukkest beliggende vandmøller, omgivet af bakker, skov, sø og engområder. Møllens historie starter helt tilbage 1600-tallet og de nuværende bygninger stammer fra 1827. Den blev allerede fredet i 1954. I de seneste år er Lillemøllens bygninger og omgivelser blevet gennemrestaurerede og fremstår nu meget smukt og velbevaret. Vandmøllen har 2 hjul af overfaldstypen.

Sønder Broby Mølle

Sønder Broby Mølle eller Brobyværk Mølle, som den også kaldes ligge ved Odense Å i byen Brobyværk. Møllen var faldefærdig da tømrermester Torben Nielsen i 1988 købte og istandsatte møllen. Vandmøllen ligger ved byens centrale vejkryds og selve anlægget er et enormt firlænget bindingsværksanlæg med et funktionsdygtigt møllehjul af underfaldstypen. Der er indrettet udlejningsboliger i længerne. Læs mere.

Vejstrup Mølle

Vejstrup Vandmølle er en overfaldsmølle med to hjul opført i 1838, beliggende ved Vejstrup Å i Svendborg Kommune, og har oprindeligt hørt under herregården Vejstrupgård. Der har været vandmølle på stedet siden 1500-tallet. Møllen er intakt med både kværne og valser og der er en mindre udstilling af gamle landbrugs og mølleredskaber. Møllen kan besøges efter aftale med ejer.

Ventepose Mølle

Ventepose Mølle ligger natursmukt på Tåsinge helt ud til Thurø Sund. Der er tale om en såkaldt “kildemølle” hvor vandet kommer fra kilder i bunden af den bagvedliggende smøllesø. Møllen har et overfaldshjul og en enkelt kværn. Ventepose en af Danmarks ældste vandmøller, opført i 1600-tallet, siden brændt af svenskerne og genopført. Møllen er ejet af Valdemar Slot og udlejes til privat bolig.

Sjælland og Bornholm

Blåbæk Vandmølle

Blåbæk Mølle er del af et dobbeltkompleks med både vand- og vindmølle idyllisk placeret ved Fakse Å. Vandmøllen er placeret i en enestående bindingsværkgård med stråtag og hele to gårdrum. Møllen har to vandhjul. Det ene overfaldshjul trak kværne og valsestole i mølleriet. Det andet “stampede” oprindeligt stof (stampemølle). Stampningen gjorde stoffet ensartet i strukturen. Vandmøllen har i dag en fungerende kværn og har åbent på Dansk Mølledag samt efter aftale.

Hellebæk Hammermølle

Hellebæk Hammermølle er den sidste tilbageværende af syv møller, som var del af Kronborg Geværfabrik. Møllen har to store underfaldshjul. Det ene driver 2 blæsebælge, som giver luft til essen, det andet driver 2 hamre, hvorunder man udsmedede geværløbene. Sidst i 1700-tallet blev der leveret ca. 6.000 geværer årligt til den danske hær og møllen var en af Hellebæks største virksomheder. Det hele er intakt og kan ses i funktion – når der er vand nok og delenes tilstand er til det. Møllebygningen er fra 1765 og blev i 1982 grundigt restaureret med hjælp fra fonde og foreningen Hammermøllens Venner.

Lyngby Nordre og Søndre Mølle

Søndre Mølle er den oprindelige mølle i Lyngby. Den gamle søndre møllebygning brændte i juli 1902 og blev totalt ødelagt. Året efter blev den genopført  i en national-romantisk byggestil. Den Nordre Mølle bygget i 1762 er den eneste tilbageværende fungerende mølle på hele Mølleåen, hvor vandkraft har drevet en stor industriel produktion af alt fra tøj til knive. Møllen har et ydre underfaldshjul. Normalt køres der kun med en kværn indvendigt, men møllen er også udstyret med en kværn koblet til en sigte, en blæsemaskine, en skalkværn, en havrevalse og et hejseværk, der alt sammen kan drives af vandets kraft.

Slusegårds Mølle

Slusegårds Vandmølle ligger ved Øle Å på Bornholm i et enestående naturfredet område næsten ud til vandet. Der er opdæmmet en mølledam og foruden selve møllehuset er der et ørredhus. Her kan man lukke af og tage ørreder, hvorefter man stryger rognen og lægger den til udklækning i et klækkehus. Selve møllehuset er en stråtækt bindingsværksbygning med et overdækket møllehjul, der trækker en kornkværn. I en gammel stald i nærheden har ejerne af møllen indrettet Café. Læs mere.

Tadre Mølle

Midt i det naturskønne område Elverdamsdalen finder man Tadre Mølle. Den sidste af i alt 13 vandmøller, der tidligere fandtes i Elverdamsdalen omkring Aastrup Gods. Tadre Mølle, der stadigvæk er fuldt funktionsdygtig,  fungerer i dag som naturcenter og kulturhistorisk museum. Der har været vandmølle på stedet siden 1300-tallet, og den nuværende møllebygning og mølleri er opført 1840. Læs mere.

Hvordan er de 17 møller udvalgt?

Stem på din favorit