..Og andre smukke vandmøller

Der er heldigvis flere smukke vandmølle-anlæg, end de 17, som kom gennem nåleøjet i konkurrencen. Læs om et udvalg her.

 

Dorf Vandmølle

Dorf Mølle eller Dorf Møllegård er et dobbeltanlæg bestående af vandmølle, vindmølle og møllegård, beliggende i Vendsyssel ca. syv kilometer nord for Dronninglund. Møllegården er en del af Museerne i Brønderslev Kommune.

————————————————————————————————

Karmark Mølle

Karmark Mølle i Viborg Kommune består af vandmølle (1809), lade (1863) og stuehus (ca. 1650). I møllebygningen er mølleinventar og gangværk bevaret – bl.a. to kværne og en valse.

————————————————————————————————

Sæby Mølle

Sæby Vandmølle ligger ved Sæby Å. Møllen, som er fra 1710, tilhørte i en lang årrække Sæbygård Slot. Den fungerer i dag som privat bolig.

————————————————————————————————

Nybjerg Mølle

Nybjerg Mølle er fra 1850 og fungerer i dag som Bed & Breakfast. Møllen ligger ligger ved Egtved Å. Se mere.

————————————————————————————————

Aabenraa Slotsmølle

Af Slotsmøllens 2 oprindelige kværne er den ene fuldt funktionsdygtig, og et par gange om året males der “Slotsmøllemel”. Der er café i den tidligere møllerbolig. Se mere.

————————————————————————————————

Skævlund Mølle

Skævlund Mølle ligger ved Skjold Å og kan spores tilbage til 1300-tallet. Den eksisterende mølle er opført som kornmølle i 1847 efter en brand.

————————————————————————————————

Ørnbjerg Mølle

Ørnbjerg Mølle er Djurslands eneste fungerende vandmølle. Den har ligget i skoven ved Ørnbjerg siden 1500-tallet. En åben plancheudstilling på stedet fortæller om det liv, der har udspillet sig dér i tidens løb. Læs mere.

————————————————————————————————

Rødkilde Mølle

Rødkilde Mølle er bygget i 1754 af godsejer Jens Lange og var oprindeligt en “puddermølle”, der producerede noget så eksotisk som pudder til datidens parykker. Senere blev den til en kornmølle. Rødkilde Mølle har Danmarks største møllehjul. Læs mere.

————————————————————————————————

Kaleko Mølle

I en af Danmarks ældste vandmøller har man malet korn siden 1400-tallet. Kaleko Mølle er sikkert kendt af mange som hjem for Nissebanden i julekalenderen af samme navn.

————————————————————————————————

Solevad Mølle

Solevad Mølle fra 1870 ligger ved Holmehave Bæk, der er en udløber af Odense Å. Møllen er en af landets sidste gårdmøller.

————————————————————————————————

Stenløse Mølle

Stenløse Mølle, også kaldet Elle Mølle, ligger ved Odense å. Møllen har tidligere haft en vindmølle, hvor selve møllekroppen blev revet ned i 30’erne. Møllen er i dag privat ejet.

————————————————————————————————

Vang Mølle

Vang vandmølle fra 1811 ligger ved Ringe bæk på Bornholm tæt ved udløbet fra det stærkt skrånende og skovbevoksede klippeterræn. Læs mere.

————————————————————————————————

Esrum Mølle

Esrum Kloster blev grundlagt som Cistercienserkloster i 1151 af Ærkebiskop Eskil. Der er i dag café i en del af anlægget.

————————————————————————————————

Fiskebæk(gårds) Mølle

Møllen blev opført i 1862 og var i brug indtil 1893. Det stråtækte møllehus er bygget af kampesten og bindingsværk. Møllesøen fører stadig vand til overfaldshjulet i den lille, privatejede vandmølle.

————————————————————————————————

Strids Mølle

Strids Mølle blev grundlagt af Valdemar Atterdag tilbage i 1300-tallet. Siden dengang har møllen været benyttet som vandmølle. Møllen har netop fået et nyt møllehjul og fungerer i dag som restaurant. Læs mere.