Udvælgelse og kriterier

Hvordan er de 17 kandidater til Danmarks Smukkeste Vandmølle udvalgt og efter hvilke kriterier? Og hvem har udvalgt dem?

Eksperter har udvalgt Vandmøllerne

6 eksperter har udvalgt de 17 møller, der konkurrerer om titlen som Danmarks Smukkeste Vandmølle. Der er lagt vægt på møllerne tilstand (hvor meget er bevaret af den oprindelige struktur og hvor velholdt er mølleanlægget) samt i hvilken grad omgivelser og landskab understøtter kulturarvsværdierne. Derudover er kandidaterne vidt forskellige og dækker både kornmøller, hammermøller, papmøller m.m.

Møllerne er udvalgt af et ekspertpanel bestående af:

  • Susanne Jervelund, formand, Dansk Møllerforening
  • Ellen Warring, museumsinspektør, Odense Bys Museer
  • Boum Pyndiah, etnolog, forfatter til Først til mølle, tidligere Nationalmuseet.
  • Anna Marie Lebech-Sørensen, forfatter til Vind- og Vandmøller i Danmark.
  • Per Gliese, forfatter og fotograf.
  • Morten Stenak, uddannelsesleder, Organisationen Danske Museer

3 kriterier for udvælgelse

Kriterierne for udvælgelse har været følgende:

1) Bevaringsstatus: Hvor velholdt er ejendommen/miljøet, og i hvilket omfang er de korrekte materialer og teknikker anvendt?

2) Originalitet: Hvor meget af den oprindelige struktur/miljø er tilbage?

3) Naturskønhed: I hvilken grad understøttes kulturarvskvaliteterne af omgivelser og landskab?

De udvalgte skal så vidt muligt have fungerende møllehjul, selvom netop dette ofte besværliggøres af manglende vandtilførsel – et forhold der truer vores vandmøller.