Bygningspuljen og de fredede og bevaringsværdige bygninger

Som vi tidligere har skrevet om, kan de fredede bygninger som udgangspunkt ikke få del i statens bygningspulje til energibesparelse og -effektivisering, fordi det kræver en energimærkning. Der er dog håb om, at Energistyrelsen får ændret ordningen, så bygningerne kan tilgodeses i de næste runder.

 

I loven står der ikke noget om, at de fredede bygninger ikke kan få en energimærkning, men Energistyrelsens vejledning til energimærkningen tager ikke højde for de fredede bygninger. Derfor mangler konsulenterne retningslinjer for at udarbejde en energimærkningsrapport for disse bygninger.

Derfor har Historiske Huse været i kontakt med Energistyrelsen, for at finde en ordning så også de fredede bygninger også kan få del i bygningspuljen. Udeladelsen fra puljen skader både ejerne af de fredede bygninger og den grønne omstilling, særligt fordi der er et relativt stort potentiale i nogle af dem.  Det er ikke lykkedes, at få bygningerne med i den førstkommende uddeling, men der arbejdes på at finde en løsning. Energistyrelsen skriver bl.a.:

Energistyrelsen forventer…at igangsætte en analyse af muligheden for at give tilskud under Bygningspuljen til fredede bygninger, med henblik på at kunne inddrage resultaterne heraf i en bekendtgørelsesændring med ikrafttrædelse enten 1.7.2021 eller 1.1.2022. I forbindelse med analysearbejdet vil vi inddrage relevante aktører som Slots- og Kulturstyrelsen og HH/BYFO.

I Historiske Huse vil vi naturligvis presse på for at ændringen kommer med allerede til sommer. Man må som ejer meget gerne hive i Energistyrelsen også for at skubbe til processen.

Tilskud til varmepumpe kræver ikke energimærkning

Man skal være opmærksom på, at man som ejer af en fredet bygning godt kan søge om tilskud til at konvertere til varmepumpe. I vejledningen står der:

Ved konvertering til varmepumper er der ikke et krav til energimærkning, dog kræves det at boligen ikke befinder sig i et fjernvarme område samt ikke i et område, der er udlagt til fjernvarme. Det kan også være et område, hvor fjernvarmeanlæg nedlægges i så fald at det dokumenteres i ansøgningen. Det kræves også at der konverteres fra en tilskudsberettiget opvarmningskilde. Data om den nuværende opvarmningskilde, arealet samt energimærke på den nye varmepumpe hentes henholdsvis fra BBR data samt ansøgningen. Tilskuddet bliver derefter givet på baggrund af en fast tilskudssats, der er afhængig af boligens størrelse.

Man skal naturligvis stadig søge om tilladelse til bygningsarbejdet hos Slots- og Kulturstyrelsen.

De bevaringsværdige bygninger kan søge til det hele

Da de bevaringsværdige huse godt kan få en energimærkning kan de søge bygningspuljen på samme vilkår som andre huse. Blot skal man selvfølgelig have kommunens tilladelse, hvis der er forhold i en lokalplan, der omfatter huset.

Der kan dog være udfordringer i forhold til de anbefalinger, der står i en energimærkningsrapport for huset. Som vi tidligere har skrevet om i indlægget Energimærkning skal tage hensyn til bevaringsværdierne, skal konsulenten i rapporten udelade forslag, der strider mod opretholdelsen af  bevaringsværdierne. I praksis sker det desværre sjældent. Der er dog ikke noget til hinder for, at man som ejer søger om tilskud til arbejde, der ikke nødvendigvis er det, der står øverst i Energimærkningsrapporten.

Man kan holde sig opdateret om ansøgningsrunder ved at tilmelde sig Energistyrelsens nyhedsbrev.