Energimærkning skal tage hensyn til bevaringsværdierne

I Historiske Huse har vi oplevet flere ejere, som har fået en energimærkning af deres bygning, hvor flere af forslagene til energiforbedring ikke tog højde for bevaringsværdierne. Dette er i strid med retningslinjerne fra Energistyrelsen, og man kan som ejer klage i den situation.

På dette hus foreslog energirapporten udskiftning af de originale vinduer fra 1909 til nye termovinduer. Men det vil forringe bevaringsværdierne, og burde efter Historiske Huses overbevisning have været udeladt som forslag.

Retningslinjer for energimærkning

Retningslinjerne for energimærkning af bygninger tager allerede højde for de begrænsninger, der kan være, når energikonsulenten skal stille forslag til energiforbedringer af bevaringsværdige bygninger. Men ikke alle energikonsulenter følger retningslinjerne.

I HB2019, som er de retningslinjer konsulenten skal anvende i forbindelse med energimærkningen står der, at:

“besparelsesforslagene skal respektere begrænsningerne for bevaringsværdige bygninger og må ikke være uforenelige med bevaringsværdierne. Energikonsulenten skal beskrive hvilke forslag, der ikke er medtaget af denne grund i energimærkningsrapporten.”

Nye termovinduer anbefales på bevaringsværdige huse

I flere af de energimærkninger vi i Historiske Huse har set, anbefales det f.eks., at man lægger solpaneler på taget eller udskifter gamle vinduer med nye vinduer med termoglas.

I de tilfælde, hvor man mener, at forslagene er uforenelige med bevaringsværdierne, kan man som ejer i første omgang henvende sig til energikonsulenten. Energistyrelsen skriver i et svar til Historiske Huse om problematikken:

Hvis man som bygningsejer oplever, at der er særlige forhold ved ens bygning, som ikke er beskrevet i energimærkningen, så de er forståelige, bør man tage dialogen med energikonsulenten og det certificerede firma i forbindelse med udarbejdelsen af energimærkningen. Firmaet har pligt til at indgå i denne dialog, og behandle generelle henvendelser eller klager fra bygningsejer.

Energimærkningen er afgørende for bygningsarven

Det kan lyde som teknikaliteter for nogen, men ifølge Birthe Iuel fra Historiske Huse er det ikke ligegyldigt:

“Energimærkningen er et dokument, der peger på, hvad der skal gøres ved huset. Der er beregnet kontante energibesparelser for hvert enkelt tiltag og nogen tager dem fra toppen og går i gang med vinduesudskiftninger eller isolering. Hvis energikonsulenterne rent faktisk følger retningslinjerne og tager hensyn til bevaringsværdierne i deres forslag, kan det redde mange bygninger fra at miste bevaringsværdierne ved ejerskifte. Og hvis man som ejer har passet på huset i mange år, vil man selvfølgelig gerne have, at den næste ejer gør det samme og får vejledning i den retning.”

Hvis man har yderligere spørgsmål, er man velkommen til at kontakte sekretariatet i Historiske Huse.