Afgørelser om delvis grundskyldsskattefritagelse

Er du en af de ejere, der har søgt om at få genoptaget din sag om delvis fritagelse for grundskyld? Så læs mere her om hvordan du skal forholde dig, når der kommer svar fra Vurderingsstyrelsen.

 

Vi anbefalede i efteråret 2020 medlemmer med delvis grundskyldsfritagelse på deres fredede ejendom om at søge deres sag genoptaget. Læs mere om baggrunden for dette her.

Svarene fra Vurderingsstyrelsen begynder nu at komme ind. Vi ved ikke, hvor mange af vores medlemmer, der har søgt om genoptagelse, men antallet af henvendelser til sekretariatet taget i betragtning, er det en hel del.

Flere har fået medhold i at grundskyldsfritagelsen skal udvides

Indtil videre er vi kun orienteret om én sag, hvor vurderingsstyrelsen har afvist et medlems klage over vurderingsstyrelsens vurdering af omfanget af den fredede bygnings naturlige omgivelser i form af gårdsplads og have.  Vi har derimod modtaget flere henvendelser fra medlemmer, hvor vurderingsstyrelsen delvist har imødekommet medlemmernes ønske om en udvidelse af det grundskyldskatteberettigede areal.

Da der er adgang til at klage over disse afgørelser, anbefaler vi medlemmerne at klage, såfremt de mener at have valid argumentation for at styrelsens argumentation stadig ikke er rigtig. Som eksempel kan nævnes, at et medlem ikke har fået en gammel frugthave med i vurderingen af omfanget af haven, trods en nylig renovering af frugthaven. Et andet eksempel drejer sig om en allé, som fra en park fortsætter ud i landskabet. Denne må også betragtes som værende et væsentligt element i parkanlægget.

Beløbsstørrelse ukendt

Det er vigtigt, at man klager inden klagefristens udløb. Får man delvist eller fuldstændigt medhold, er der tale om en vindersag. Hvor stor gevinsten bliver ved endnu ingen. Vurderingsstyrelsen har meddelt, at de vil ændre vurderingerne tilbage til 2008. Hvilken forældelsesfrist for tilbagebetaling af for meget indbetalt skat den enkelte kommune vil anvende, vides endnu ikke. Under alle omstændigheder er der nok ikke tale om store beløb, især hvis den fredede bygning ligger udenfor de større byer. På den anden side har lidt også ret set i et langsigtet perspektiv såvel bagudrettet som fremadrettet.

Vi har bedt advokat Morten Ruben Brage fra Viltoft advokater om at formulere en uddybende orientering om emnet, som de af vores medlemmer, som ønsker at sætte sig nærmere ind i problemstillingen, kan læse her: Notat om grundskyld

Skulle medlemmerne have yderligere spørgsmål eller ønske at drøfte det videre forløb, er de velkommen til at kontakte direktør Birthe Iuel på tlf. 40853739 – også i sommerferien.