Vrede mod vinduesudskiftning i Haslev

Midtsjællands Gymnasium er lige nu i gang med at udskifte samtlige vinduer, selvom skolen egen rådgiver har sagt, at de eksisterende historiske vinduer godt kunne istandsættes. Historiske Huse har søgt aktindsigt og på baggrund af den, må man konkludere, at der ikke er skaffet et ordentligt grundlag for at foretage udskiftningen og kassere de historiske og bevaringsværdige vinduer.

 

Torsdag den 14. oktober blev sagen behandlet i Faxe Kommunes byråd, da en borger stillede spørgsmål omkring kommunens rolle i forhold til, generelt at passe på de bevaringsværdige bygninger og mere specifikt i forhold til at få beskyttet Midtsjællands Gymnasium. Bygningen er blevet vurderet til en SAVE værdi på 2, men det er aldrig blevet registreret, ligesom der ikke er lokalplan, der beskytter bygningen. Dermed har kommunen ikke lovhjemmel til at stoppe en udskiftning. Borgmester Ole Vive sidder dog i gymnasiets bestyrelse, men har i den rolle stemt for en udskiftning af vinduerne.

Se med fra byrådsmødet her – starter ved 22.31:

https://www.facebook.com/faxekommune/videos/369946848196958/

Sagen blev dagen efter omtalt i pressen – bl.a. hos TV2 Øst. I det indslag kan man høre udtalelser fra både Historiske Huse og fra gymnasiets bestyrelsesformand. Se indslaget her:

Historiske Huse har af søgt om aktindsigt hos gymnasiet og senere bedt om uddybende dokumentation. På baggrund af det materiale vi har modtaget kan vi kun konkludere, at udskiftningen af vinduerne er en væsentlig forringelse af bygningens bevaringsværdier, derudover totaløkonomisk uforsvarlig, og at MSG i forbindelse med sagen ikke har opfyldt gældende forpligtigelser som offentlig bygherre.