Vikingeskibsmuseet affredes ikke

Vikingeskibsmuseet i Roskilde har anmodet om at få bygningsfredningen ophævet, fordi museumsbygningen – et modernistisk hovedværk af professor Erik Christian Sørensen fra 1969 – er i forfald, og fordi det har vist sig svært at skaffe fondsmidler til en genoprettelse.

Men på sit møde den 3. november 2016 nåede et flertal i Det Særlige Bygningssyn frem til, at fredningen skal fastholdes.

Dog anderkender Synet, at museet står i en unik og prekær situation. “Bygningssynet lægger således op til at de normalt restriktive, bærende fredningsværdier, i denne ganske usædvanlige situation, må udfordres”. Det skal ske “gennem en granskning af de basale arkitektoniske principper som dannede udgangspunkt for Erik Christians Sørensens formgivning af Vikingemuseet.”

Synet konstaterer, at “Vikingeskibshallens bygningsstruktur er baseret på strukturalistiske principper, der i sin tanke og idé er moden for eventuelle udvidelser og modifikationer, og at fredningsværdierne kan tolkes til at have en vis generel karakter. Dette åbner mulighed for, at Vikingeskibshallen kan transformeres”, hvis det sker “indenfor fredningsværdierne”.

Dermed åbnes der op for en proces, hvor Vikingskibsmuseet ikke lægges i mølpose, men skal transformeres for at kunne overleve. Det bliver interessant at følge.

Læs Bygningssynets afgørelse her