Slagtergårdene på Vesterbro indstilles til fredning

De såkaldte slagtergårde eller småhuse på Vesterbro i København var dømt til nedrivning af et politisk flertal på Københavns Rådhus. Men et fredningsforslag blev indsendt af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, og nu har Det Særlige Bygningssyn på sit møde den 3. november enstemmigt besluttet at indstille kulturmiljøet til fredning.

Slagtning har været Vesterbros speciale siden 1577, hvor dette erhverv blev forvist fra bykernen. I 1879 åbnede Den Brune Kødby til formålet, og i 1888 blev slagtning helt forbudt på private ejendomme. Det skulle foregå i Kødbyen.

Husene på Enghavevej er den sidste rest af denne historie. Enghavevej 10 og 12 er opført i 1865 af grosserer H.P. Harboe, som året efter lod opføre Enghavevej 14. Arkitekt var H.J. Malmstrøm.

“Formålet med fredningen er at sikre et autentisk bevaret bygningskompleks med bygninger, der stammer fra den tidlige udbygning af Vesterbro i 1860’erne, og med en karakteristisk kombination af boliger og produktionsbygninger fra anden halvdel af 1800-tallet”, skriver Bygningsssynet.

Enghaves småhuse udgør også et unikt kulturmiljø set fra industrikulturens perspektiv, fordi baghuse og skorstene er bevarede. “Dette baghus med det tilhørende kedelhus og skorsten er formentlig det sidste af sin art, der findes i København”, skrev Københavns Museum i 2009 om den tidligere smedje med høj skorsten (1896 af Thorvald Sørensen) og den tidligere listefabrik (1887 af E.F. Jeppesen) med sammenbygget kedelhus og fabriksskorsten.

Bygningssynet tilslutter sig vurderingen: “Med sin lave højde og sammensatte karakter skiller bebyggelsen sig klart ud som en historisk enklave over for den boligbebyggelse i fem etager, som i øvrigt præger Vesterbro. Bevarede gårdmiljøer som dette med industribygninger og høje skorstene er i dag en stor sjældenhed.”

Fredningsbeslutningen et i høring indtil den 28. februar 2017, hvorefter Slots- og Kulturstyrelsen træffer endelig afgørelse om fredning.

Se beslutningsreferat fra Det Særlige Bygningssyn her

Historien om Enghave småhuse hos Københavns Museum

Kødbyen og slagtningens historie på Vesterbro fortalt hos 1001 fortællinger om Danmark

Foto: Peter Holst Eriksen