Hvem ønsker at kanonisere bygningsbevaring? Det gør mange!

Indstilling til Danmarkskanon: Bygningsbevaring

Indstillingen af bygningsbevaring til Danmarkskanonen er gennemført i et fælles initiativ af Historiske Huse og Bygningskultur Danmark. 

Historiske Huse består af:

 • BYFO, Bygnings Frednings Foreningen
 • Foreningen bevaringsværdige bygninger

 

Bygningskultur Danmark består af:

 • Akademisk Arkitektforening
 • Boligselskabernes Landsforening
 • Brancheforeningen Danske Byggecentre
 • BYG-ERFA
 • ByggematerialeBranchen, Dansk Industri
 • Bygherreforeningen
 • Ejendomsforeningen Danmark
 • Foreningen Straatag
 • Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse
 • Godser og Herregårde
 • Grundejernes Investeringsfond
 • Ny Carlsbergfondet
 • Organisationen Danske Museer
 • Selskabet for Arkitekturhistorie
 • Syddansk Erhvervsskole

 

Denne indstilling støttes desuden af…

Foreninger og organisationer 

 • Bygningsbevaringsfonden af 1975
 • Center for Bygningsbevaring
 • Den danske UNESCO-Nationalkomité
 • Europa Nostra Danmark
 • Foreningen for Bevaringshåndværkere
 • Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring
 • Hverringe Centrum for Restaurering
 • Haandværkerforeningen i København
 • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
 • Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer i Danmark
 • William O. Berntsens Fond

 

Enkeltpersoner

 • Alex Ahrendtsen, medlem af Folketinget og kulturordfører for Dansk Folkeparti, cand.mag.
 • Britta Andersen, direktør, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, cand.mag.
 • Christian Andersen, programchef, arkitekt MAA, Realdania
 • Niels Barrett, lektor, ph.d., Københavns Erhvervsakademi
 • Anders Wedel Berthelsen, byrådsmedlem i Odense for Socialdemokratiet, cand.mag. og journalist
 • Lars Nicolai Bock, lektor, Arkitektskolen Aarhus
 • Suste Bonnén, fotograf
 • Nan Dahlkild, lektor, ph.d., Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet
 • Peter Dragsbo, mag.art., fhv. leder af Sønderborg Slot, Museum Sønderjylland
 • Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder, fhv. minister og medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti
 • Thomas Harder, forfatter og oversætter
 • Christoffer Harlang, professor, ph.d., KADK
 • Henrik Harnow, direktør for Danmarks Jernbanemuseum, ph.d.
 • Britta Schall Holberg, fhv. minister og medlem af Folketinget for Venstre, godsejer
 • Arne Høi, institutleder, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK
 • Steen Høyer, professor, KADK
 • Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten
 • Peter Thule Kristensen, fagleder, lektor, dr.phil., ph.d., Arkitektskolen, KADK
 • Otto Käzsner, fhv. stadsarkitekt i København
 • Klavs von Lowzow, advokat, godsejer
 • Thomas Martinsen, adm. direktør, BARK Rådgivning
 • Mette Mechlenborg, seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
 • Mogens A. Morgen, professor, Arkitektskolen Aarhus
 • Bonnie R. Mürsch, advokat, fhv. formand for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse
 • Peter Olesen, forfatter og journalist
 • Jon Stephensen, teaterdirektør, Aveny-T, arkitekt
 • Hans Peter Svendler, fhv. direktør, Realdania, professor emeritus, fhv. prorektor og forskningschef, Arkitektskolen Aarhus
 • Mattias Tesfaye, medlem af Folketinget, erhvervsskoleordfører og ordfører for social dumping for Socialdemokratiet, murer
 • Lars Juel Thiis, formand for Det Særlige Bygningssyn, arkitekt MAA, adjungeret professor, Aalborg Universitet
 • Ulla Tofte, direktør, M/S Museet for Søfart, cand.mag.
 • Signe Wenneberg, fhv. folketingskandidat for Socialdemokratiet, retoriker, journalist og forfatter, medlem af Det Etiske Råd