Vellykket generalforsamling på Søllestedgaard

I Den Grønne Verdens dejlige rammer på Søllestedgaard afholdt  BYFO sin generalforsamling den 16. september.

Inden generalforsamlingen besøgte deltagerne herregården Christianssæde, hvor bestyrelsesformand Andreas Karberg viste rundt. Derefter gik turen til Halsted Kloster, hvor Jytte Frijs gav en omvisning i den nyligt restaurerede hovedbygning fra 1591 kaldet Dronning Sophies Hus. Med på turen var også en journalist fra den lokale avis, Lolland-Falsters Folketidende, som dækkede BYFOs generalforsamling.

På generalforsamlingen, som blev dygtigt ledet af ordstyrer Marie-Pierre Boel Andresen, kunne BYFOs medlemmer høre direktør Birthe Iuel berette om det forgangne år i BYFO. Hun satte fokus på den manglende kompensation for merudgifter til opvarmning af fredede bygninger og EU’s Bygningsdirektiv, som truer de bevaringsværdige huse.

Efter præsentationen var der fra salen ros til Historiske Huses indsats, og medlemmerne spurgte flittigt, og de kom med kommentarer og forslag. Direktørens præsentation og kommentarerne fra salen kan læses i referatet.

Nye ansigter i bestyrelsen

På generalforsamlingen valgtes også ny bestyrelse. På valg til bestyrelsen var Niels Peter Schack-Eyber, Thomas Garth-Grüner og Jørgen Overby. Thomas Garth-Grüner ønskede ikke at genopstille, og der skal lyde en stor tak til Thomas Garth-Grüner for hans 18 år lange indsats i bestyrelsen og den store indsats han har gjort for de fredede huse.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Niels Peter Schak-Eyber og Jørgen Overby samt nyvalg af Sven Koefoed-Hansen. Efter udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen ønskede Tim Goldschmidt Ruders og Mette Rix Krabbe at stille op som kandidater til bestyrelsesvalget. Tim Goldschmidt Ruders trak imidlertid sit kandidatur.

Det betyder genvalg til Niels Peter Schak-Eyber og Jørgen Overby, mens Sven Koefoed-Hansen og Mette Rix Krabbe  indtræder i bestyrelsen.

Mette Rix Krabbe er kommunikationsrådgiver og bor sammen med sin mand Harald Krabbe på Frederiksdal gods ved Nakskov på Lolland, hvor hun er engageret i  godsets produktion af kirsebærvin. Frederiksdal er fredet.

Sven Koefoed-Hansen er direktør i Næstved Kommune med ansvar for Teknik og Miljø. Han er ejer af to fredede ejendomme i henholdsvis København og nord for København.

Medlemskontingentet stiger

Kontingentet har i flere år været uændret, men det bør følge det almindelige prisindeks. Bestyrelsens indstilling til, at medlemskontingent på 500 kroner og 1.000 kroner for ejer- og andelsforeninger ændres til henholdsvis  600 kroner og  1.100 kroner, blev vedtaget.  Det betyder, at kontingentet for forfald-pr-år-medlemskaberne også stiger 100 kroner.