Foreningen Bevaringsværdige Bygninger holder generalforsamling

Tirsdag den  8. november klokken 15 afholder Bevaringsværdige Bygninger ordinær generalforsamling  på adressen Borgergade 111, Baghuset, 1300 København K. Indgang via Gernersgade.

Foreningen Bevaringsværdige Bygninger holder generalforsamling. Det sker tirsdag den  8. november klokken 15 på adressen Borgergade 111 Baghuset

Se dagsorden og regnskab.

Tilmelding sker til mail: sekretariat@historiskehuse.dk  eller på tlf. 45 57 12 22

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert A-medlem af foreningen, som ikke er i restance med kontingent eller anden ydelse til foreningen, og som har været A-medlem i mindst tre måneder forud for generalforsamlingen. En ejerlejlighedsejendom har, inkl. alle ejerlejligheder, én stemme, som udøves af ejerforeningens formand. B-medlemmer har ikke stemmeret, jf. vedtægternes § 4. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan ingen fuldmagtshaver afgive stemme for flere end èn fuldmagtsgiver

Læs Årsberetningen for Foreningen Bevaringsværdige Bygninger 21-22.