BYFOs årsberetning er klar

Nu er BYFOs årsberetning lagt på hjemmesiden. Den gør dig klogere på, hvad vi går og laver i Historiske Huse. Læs om vores politiske arbejde, og de mange sager, vi engagerer os i på vegne af medlemmerne.

 

Historiske Huse har i år blandt andet bidraget til revision af museumsloven. Det er nu tilladt sæsonvist at opstille fritstående havemøbler, haveelementer eller legeredskaber i haver, der ligger ved eller på fortidsminder. Det var et glædeligt skridt på vejen, men ikke så omfattende en lempelse, som vi ønskede.

EU lancerede i december 2021 et forslag om, at alle bygninger, som er energicertificeret ringere end et F efter 2030, ikke længere måtte hverken sælges, lejes ud eller bebos. Allerede i 2033 ville man stramme op, så certificeringen nu var rykket op til mindst et E. Bygninger lavere end disse kategorier ville være uanvendelige, hvis ikke de blev isoleret.

Godt nok lå der i forslaget en undtagelsesbestemmelse om, at bygninger der er officielt beskyttet skulle undtages, men vi var meget nervøse for, at det ville gå ud over de fredede, men nok mest de bevaringsværdige bygninger og det i hele Europa.

Historiske Huse har derfor prioriteret store ressourcer på igen og igen at henvende sig til danske ordførere på området i EU og i Folketinget samt til ministre på Christianborg.  I maj var vi i foretræde hos Europaudvalget, hvor vi havde succes med at skabe sympati for sagen med efterfølgende spørgsmål til ministeren.

Vandmøllerne er også en sag,  som  Historiske Huse i 2022 fortsatte sit store engagement i.  Miljømyndighederne i Danmark har karakteriseret alle vandløb som værende ikke modificerede vandløb, det vil sige naturlige. Selv om det langt fra har bund i virkeligheden, mener miljømyndighederne, at den udpegning legitimerer fjernelse af spærringer til opstemning af vand fra alle vandløb. I Historiske Huse kæmper vi for, at kulturarven prioriteres højere i forhold til miljøinteresserne

Læs mere om det og meget andet i BYFOs årsberetning.