Universitetets festsal færdig i al sin pragt

undefined

Festsalen med de 7 malerier og Georg Hilkers overdådige udsmykning på vægge og loft. Foto: BK KONSERVERING.

Udsmykningen af festsalen, eller Solennitetssalen, på Københavns Universitet blev først endelig færdig i 1896 – hele 60 år efter at bygningen, tegnet af Stadsbygmester Peter Malling, blev indviet. Det var Georg Hilker og Constantin Hansen, der i 1860 udarbejdede et forslag, hvor Hansen skulle udføre 7 store malerier, symboliserende både nordens kulturhistorie og de syv videnskaber, og Hilker skulle udføre den ornamentale udsmykning mellem billedfelterne. Hilker gjorde sin del, men malerierne endte med at blive malet af Vilhelm Marstrand, Carl Bloch, Vilhelm Rosenstand og Erik Henningsen.

I 2009 udførte BK KONSERVERING en forundersøgelse af loftudsmykningens bevarings­tilstand for Københavns Universitet. Chefkonservator Bo Kierkegaard:

“Undersøgelsen afslørede, at en konservering og restaurering var nødvendig for at sikre udsmykningerne mod yderligere nedbryd­ning. I 2013 gennemførte vi en konservering og restaurering af salens loftsudsmykning og i foråret 2014, blev arbejdet på væggenes malerier og de­korationer påbegyndt. Inden det bevarende arbejde blev igangsat, blev der gennemført en omfattende dokumentation af loftets, maleriernes og dekorationernes bevarings­tilstand”.

undefined

Overfladen på loftet renses. Foto: BK KONSERVERING.

For konservatorerne var det en stor oplevelse, men også en udfor­dring, at gennemføre de nødvendige indgreb.

“Der er tale om mange forskellige maleteknikker udført af forskellige kunstnere over en trediveårig periode. I salen findes der både limfarvedekorationer, oliefarvedekorationer og bladforgyldninger foruden de syv store oliemalerier, der udgør en stor del af vægdekorationen. I den konserverende del af konservatorernes arbejde bremses den igangværende nedbrydningsproces, mens der i den restaurerende del arbejdes på at genoprette ud­smykningens aflæselighed og æstetik, eller man kan sige udsmykningens oprindelige atmosfære. En del af arbejdet har været bortrensning af det tykke lag overfladesnavs, der har ligget som et brunligt slør over alle malerier og dekorationer og dæmpet kontrasterne og bladguldets refleksion”, siger Bo Kierkegaard.

undefined

Den blå baggrund krideres, for at få en lysere blå. Foto: BK KONSERVERING.

BK KONSERVERING har udført alle de bevarende indgreb, men har også fungeret som rådgiver under hele forlø­bet. Virksomheden har de sidste 30 år har varetaget opgaver indenfor bevaring af billedkunst og arkitektur og har bl.a. arbejdet med bevaringen af freskomalerierne på hvælvene i Thorvaldsens Museum, bevaringen af gadefacadernes udsmykning i indfarvet cementpuds og undersøgelse og rekonstruktion af farvesætningen på Munkegårdsskolen af Arne Jacobsen.

Se billedserie fra Solennitetssalen

Se profil for BK KONSERVERING