Ny bog: Om bygningskulturens transformation

Bogen er skrevet af en række arkitekter og forskere, som med udgangspunkt i konkrete eksempler på viden, analyser, metoder og modeller giver et bud på, hvordan bygningskulturens forvaltning og transformation kan kvalificeres.

Det er et digert værk på 552 sider, der kommer vidt omkring titlens hovedbegreber – både bygningskulturen og transformationen – fra det helt jordnære, som opmåling, farveundersøgelser og fotodokumentation til de større filosofiske overvejelser omkring autencitet, atmosfære og transformationsholdninger.

De forskningsprojekter der ligger til grund for bogen bygger videre på en forskningstradition på Arkitektskolen i København. Om denne tradition og dens videreførelse i bogen skriver professor Juhani Pallasmaa i forordet:

..projektet [er] med til at understrege kulturens og traditionens grundlæggende betydning for arkitekturens fortsatte udvikling. Denne evolutionære genforankring af bygningskunsten er helt afgørende for nutidens forsøg på give arkitekturen en dybere mening og dens eksistentielle autoritet.

  • Om bygningskulturens transformation
  • Af Christoffer Harlang og Albert Algreen-Petersen (red.)
  • GEKKO publishing
  • Sidetal: 552
  • Softcover
  • Grafisk design: Christoffer Harlang og Albert Algreen-Petersen
  • Udgivet: 20. marts 2015

 

Køb bogen hos Strandberg Publishing