Elværket og Hafniahus i Rønne fredes

Hafniahus.jpg

Foto fra det nybyggede Hafniahus i 1937 taget af arkitekten Ib Lunding.

 

Om Hafniahus skriver styrelsen:

Den arkitektoniske værdi for Hafniahus knytter sig i det ydre til bebyggelsens forskellige skalatrin fra det overordnede anlæg over facaderne og de enkelte bygningers hovedformer til interiør og detaljer, der alle er formet af en gennemgående og stringent arkitektonisk idé med afsæt i samtidens funktionelle tradition, suppleret med overraskende og særegne indslag.

 

Om Rønne elværks arkitektoniske bevaringsværdier skriver Kulturstyrelsen bl.a.:

De arkitektoniske værdier knytter sig både til bygningsensemblet som en veldisponeret og harmonisk enhed og til de enkelte bygningers arkitektoniske udtryk og detaljering. Anlægget er således både funktionelt og dekoreret, både enkelt og ekspressivt og er et velbevaret eksempel på, at Anton Rosen på overbevisende måde formår at kombinere materialer og udtryk til en samlet arkitektonisk helhed med sin helt egen karakter.

Se mere hos Rønne Byforening