Kvart milliard til Nyborg Slot

16. mar 2015 – Realdania

Nyborg Slot og Nyborg by har siden middelalderen været et midtpunkt i det danske rige. Det var for eksempel på Nyborg Slot, at Danmarks første ”grundlov” blev underskrevet i 1282, og her opholdt de danske konger sig gennem århundreder. Slottet var tidligere del af et storslået borganlæg med fire fløje, og er stadig et enestående kulturarvsmonument der sammen med Nyborg by udgør en unik historisk helhed.

Nu skal denne helhed gøres synlig – både gennem restaurering og nybyggeri. Visionen er, at kulturarvsområdet Nyborg Slot og Nyborg by genskabes som en sammenhængende historisk helhed, der bringer stedets unikke kulturarv i spil og giver det national og international tiltrækningskraft.

Arbejdet omfatter restaurering af Kongefløjen og vagttårnet, tilførsel af en eller flere nye bygninger, der skal fortolke den tidligere borgstruktur og skabe rammer for nye udstillingsfunktioner. Samtidig skal torvet og området mellem slot og by opgraderes, så der skabes sammenhæng mellem Nyborg by og Nyborg slot.

I løbet af 2015 forventer man at gennemføre en international arkitektkonkurrence i to faser. Konkurrencen skal konkretisere en helhedsplan for slot og borgområde. Selve byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af 2019.

Kulturministeren vil i foråret indhente tilslutning til projektet fra Folketingets finansudvalg til gennemførelse af projektet. Den økonomiske ramme for opførelsen af projektet er på i alt 276 mio. kr. A. P. Møller Fonden og Realdania har givet tilsagn om støtte med hver 100 mio. kr. Nyborg Kommune bidrager med 35 mio. kr. mens Kulturministeriet, gennem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, søger om en bevilling på 41 mio.kr.

Læs mere hos Realdania