Realdania får et resultat på 1,6 mia. kr. i 2014

 

16. mar 2015 – Realdania

Investeringsresultatet kan væsentligst henføres til afkast af aktieporteføljen, som alene gav et afkast på 2,9 mia. kr. Aktieporteføljen gav i 2013 ligeledes et positivt afkast på knap 3 mia. kr.

De kommercielle investeringsaktiver på i alt 21,3 mia. kr. var ved årets udgang placeret i 77 porteføljer mod 70 porteføljer året før. Årets resultat af investe­ringsaktiviteterne svarer til et afkast på 15,9% mod et afkast på 16,3% året før.

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 20,7 mia. kr. ultimo 2014, mens antallet af igangværende projekter blev forøget fra 664 ved årets begyndelse til 684 ved udgangen af året. I 2014 er der afsluttet i alt 241 projekter.

I 2015 forventes et uddelingsniveau i størrelsesorden 500-600 mio. kr. Dette niveau, der er lavere end i 2014, er baseret på ændrede forventninger til den langsigtede uddelingskapacitet bl.a. pga. det historisk lave renteniveau og øget skattebetaling. Det er Realdanias vurdering, at den filantropiske indsats fortsat vil skabe en betydelig effekt som følge af den nye målrettede filantropiske strategi.

I 2015 vil bestyrelsen have fokus på udvikling af Realdania som forening og herunder særligt på medlemsaktiviteter, som forventes at udmønte sig i en ny foreningsstrategi i slutningen af året. Det arbejde, som bestyrelsen igangsatte i 2014 vedrørende en ny investeringsstrategi, herunder best practise vedrørende risikohåndteringen, forventes afsluttet senest i slutningen af 2015.

Læs mere hos Realdania