Undervises der i klassisk restaurering i Danmark?

1. dec 2014 – Politiken

Bente Lange siger bl.a. i sin kronik:

“Der er rigtig mange arkitekter, som kan transformere et nedlagt elværk til et kulturhus, men der skal også uddannes arkitekter, som kan tage sig af Kronborg.Arkitektskolerne svigter de studerende, når de ikke underviser i hele det rige og spændende fagområde, der skal mestres for at kunne arbejde kvalificeret med umistelig arkitektur. Det er ikke nok at have en holdning, man skal også have en viden. Det er en alvorlig sag at restaurere en historisk bygning! Det kan man ikke overlade til amatører.”

Christoffer Harlang, professor ved Kunstakademiets Arkitektskole, og Mogens Morgen, professor ved Arkitektskolen Aarhus, kan ikke genkende den udlægning, hvilket de giver udtryk for i en kommentar i Politiken:

“På såvel Kunstakademiet som Arkitektskolen Aarhus giver vi systematisk undervisning i restaureringsfagets forskellige dicipliner samt metodik og restaureringsarkitekturens teori og historie”.

Afsluttende slår deres kommentar fast, at de er overbeviste om at begge skolers kandidater mestrer at arbejde kvalificeret med den umistelige arkitektur.

Læs Bente Langes kronik i Politiken

Svaret fra Christoffer Harlang og Mogens Morgen er ikke onlíne.