Mødet med forfædrene kan blive dyrt

2. dec 2014 – Bolius

Ekstraregning på 60.000 kroner

Sidste år fik 20 danske boligejere foretaget enten større forundersøgelser eller egentlig arkæologiske undersøgelser. Tallet var dog større før finanskrisen, hvor byggeaktiviteten var større.

Anders Heding og Vibe Kroager var nogle af de uheldige boligejere, som endte med at få en regning på 60.000 kr., fordi der var spor efter en boplads på deres grund.

Formanden for Parcelhusejernes Landsforening Allan Malskær finder også loven urimelig og påpeger, at hvis der findes fortidslevn på en mark, skal landmanden ikke betale.

” Det giver den groteske logik, at hvis en boligejer finder guldhornene på en mark eller en strand, så kan han blive rig og berømt. Finder han dem i sin egen have, koster det ham penge og besvær,” siger Allan Malskær til BEDRE HJEM.

Minister: Lad fortidsminderne blive i jorden

Kulturminister Marianne Jelved er dog ikke til sinds at ændre loven. I en mail til BEDRE HJEM skriver hun, at den bedste løsning er at undlade at udgrave fortidsminderne.

”Derfor er loven indrettet sådan, at der er et økonomisk incitament til at flytte eller indrette byggeriet sådan, at fortidsminderne kan blive liggende uforstyrret i jorden…,”skriver ministeren blandt andet.

Men det er at ”vende sagen fuldstændig på hovedet,” siger Venstres medlem af By og Boligudvalget, Preben Bang Henriksen.

”Ministen fremstiller det som om at boligejerne graver på deres grund for at finde fortidslevn. Men det gør de jo ikke. De graver for at bygge en carport eller udvide deres hus,” siger Preben Bang Henriksen til BEDRE HJEM.

Han vil tage sagen op, hvis der kommer en borgerlig regering efter det kommende valg.

Læs artiklen i BEDRE HJEM.