Forslag om fredning af Ringkøbing gl. rådhus

8. dec 2014 – Landsforeningen

Formanden for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Peter Hee fortæller: ‘Rådhuset er et meget fint eksempel på samtidens rådhusbyggeri, der fandt sted over hele landet omkring midten af 1800’tallet. Det var i samme periode, at folkestyret begyndte at vinde fodfæste. Derfor er det vigtigt at bevare denne bygning til eftertiden. Den fortæller om en spændende periode i landets historie fra enevælde til demokrati.’

Rådhusbygningen er pudset gult med hvide detaljer og dekorationer omkring vinduer og døre. Taget har høj rejsning og er belagt med klassiske røde vingetegl. Den har et stærkt magtfuldt udtryk, der svarer til bygningens oprindelige formål. Bygningen har også stor betydning for byen, fordi den er placeret sådan på Torvet, at der dannes to pladser i forbindelse med den. Torvet foran og Kirkepladsen på bagsiden.

I Landsforeningens fredningsforslag står der bl.a.: ‘Indvendigt er det de bevarede, oprindelige døre og lidt yngre paneler på førstesalen samt døre og paneler i stueetagen fra ombygningen i 1920, der udmærker sig. Flere steder findes desuden enestående gipsarbejder, bl.a. i forligsværelset, hvor stukværk alluderer til rummets særlige betydning.’

Læs hele Landsforeningens fredningsforslag