Udstilling fejrer velfærdssamfundets arvesølv

Kilde: Realdania

Udstillingen ’Boliger til Folket’ hylder tre af efterkrigstidens 10 vigtigste murede boligbebyggelser, nemlig: Bredalsparken i Hvidovre, Søvangen i Brabrand og Højstrupparken i Odense. Den giver de besøgende på biblioteket mulighed for at blive klogere på periodens arkitektur og dykke ned i nuværende beboeres egne fortællinger om fællesskabet i den moderne forstad.

I 2014 kårede Bygningskultur Danmark Danmarks Smukkeste Almene Bolig – Højstrupparken var en af kandidaterne.  Se film med alle 15 ovenfor.

1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser rummer store arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter. De sættes dog under pres af tidens øgede krav til boligkomfort, minimering af energiforbruget samt almindelig vedligeholdelse. Udfordringen er, om de arkitektoniske kvaliteter kan bevares, når en tiltrængt renovering går i gang.  

I 2012 satte Realdania, Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Slots- og Kulturstyrelsen derfor en kampagne i søen, som skulle formidle, sikre og videreføre bebyggelsernes kvaliteter med udgangspunkt i de bærende bevaringsværdier.

Den fynske boligbebyggelse er udpeget som én af periodens 10 vigtigste. Her er nytænkende og konkrete renoveringsmetoder blevet udviklet og testet. Torsdag den 9. marts fremlægges resultaterne på et fagligt seminar på Københavns Hovedbibliotek. Håbet er, at boligorganisationer og rådgivere vil tage erfaringerne med sig i de store renoveringsprojekter, som de står foran:

”Som samfund står vi over for mange, store renoveringsprojekter af 1940’erne og 1950’ernes murede boligbyggeri. Men det er afgørende, at vi renoverer med omtanke, så den værdifulde bygningsarv, som bebyggelserne repræsenterer, ikke forsvinder mellem hænderne på os. Med demonstrationsprojektet i Højstrupparken har vi nu skabt et godt afsæt,” siger Lars Autrup, projektchef i Realdania. 

Udstillingen på Københavns Hovedbibliotek kan ses indtil den 26. marts. De publikationer, som er udgivet i forbindelse med kampagnen udleveres også i forbindelse med ferniseringen.


Se film fra kampagnen om 1940’erne og 1950’ernes murede boligbyggeri: