Ny plakette

 Samtidig skal plaketten øge begejstringen og stoltheden over områdets særlige kvaliteter hos kvarterets og byens borgere, ligesom det er ambitionen, at initiativet formår at sætte husene på dagsordenen i kommunerne og hos politikerne.

Velholdte bevaringsværdige huse er attraktive og tiltrækker ressourcestærke borgere, ligesom de inspirerer til, at andre bevaringsværdige huse sættes i stand og ombygges med respekt for bevaringsværdierne. Men det er næsten altid dyrere, fordi der skal anvendes håndværkere med erfaring i at arbejde med historiske huse. 
 
Alligevel har rigtigt mange danske husejere valgt at værne om deres bevaringsværdige hus. Og de får nu mulighed for at skilte med, at deres hus rummer særlige arkitektoniske kvaliteter.

Den enkelte husejers indsats skaber værdi for lokalsamfundet og kommer alle til gode. Det er derfor Historiske Huses håb, at plaketten kan være med til at overbevise politikerne om, at husejere, der prioriterer at respektere bevaringsværdierne – og dermed uundgåeligt bebyrdes med større udgifter til både håndværkere og materialer – skal belønnes med en eller anden form for økonomisk støtte. 

For at få mulighed for at købe en plakette til din bevaringsværdige bygning, skal du først udfylde en ansøgning. Ansøgningen behandles af et ekspertpanel nedsat af Historiske Huse, og i vurderingen lægges der vægt på, om dit hus besidder tilstrækkelige arkitektoniske kvaliteter, og at disse er bevaret i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur eller byggeskik.

Plaketten er designet af arkitekt MAA Bue Beck og er støbt i bronze.

Ansøg om plakette

Historiske Huse er et samarbejde mellem Foreningen Bevaringsværdige Bygninger og Bygnings Frednings Foreningen, BYFO. Begge foreninger arbejder for at skaffe ejerne af de bevaringsværdige og fredede bygninger juridiske og økonomiske forhold, så de kan leve op til deres erkendte ansvar som ejere af en væsentlig del af Danmarks kulturarv.