The Danish Club overdraget

På www.danishclub.dk kan man finde flere hundrede åbne historiske huse over hele landet. Platformen har efter lidt begyndelses-vanskeligheder fået luft under vingerne og har haft rigtig mange besøgende hen over sommeren. Merete Otilia Knudsen, der er idékvinden bag, har fået overdraget platformen, men vil også fremover arbejde tæt sammen med Historiske Huse..

 

I juni 2018 lancerede Historiske Huse/BYFO the Danish Club med to hundrede historiske steder i databasen. Efter et inspirationsbesøg i England hos Landmark Trust, blev vi klar over, at forudsætningen for at kendskab til platformen kom bredt ud, var etableringen af en venneklub med tilbud om besøg hos databasens medlemmer, og som efterfølgende kunne fungere som ambassadører for husene.

Forudsætningen for, at ejerne vil betale kontingent for at stå på platformen, er tilstrækkelig trafik.

Det tager tid og kræfter at opbygge, og i mellemtiden bruges likviditet til drift. Trods projektets relevans besluttede bestyrelsen derfor at overdrage platformen til Merete Otillia Knudsen, som hidtil har været leder af projektet og derfor haft ansvaret for udvikling og daglig drift.

Overdragelsen fandt sted i det tidlige forår 2020, og siden da er databasen udvidet til 355 ejere. Trods Covid 19 har venneklubben nu nået 400 medlemmer og trafikken på sitet er mere end tredoblet. Målet er i tusindvis af medlemmer. Overdragelsen er betinget af tætte relationer mellem Historiske Huse og The Danish Club, hvor gensidigt gøres brug af hinandens platforme til profilering af aktiviteter.

Historiske Huse/BYFO er stolte over at have været fødselshjælper på et projekt med en væsentlig mission for vores medlemmer, og tilfredse med, at vi samtidig i en forholdsvis lille organisation ikke længere skal belastes af en start-op virksomhed, som i opbygningsfasen er så ressourcekrævende, at den let kommer til at tage fokus fra foreningens andre væsentlige opgaver.