In search of Identity – status på projekt i Vestindien

2017 markerede 100-året for Danmarks salg af de vestindiske øer til USA. Anledningen blev brugt til at etablere” The Centennial Legacy Project – In Search of Identity” i et samarbejde mellem Historiske Huse, repræsentanter for den vestindiske regering og lokale ildsjæle på St. Thomas og St. Croix samt arkitektskolerne i København og Aarhus. Selvom der stadig er fremdrift i projektet har orkaner og Corona forsinket tingene.

 

Den omfattende danske bygningsarv på de tidligere danske øer i Carribien er et vidnesbyrd om vores fælles historie og et fornemt udtryk for traditionel bygningskultur og håndværk. Mange års dårlig vedligeholdelse og naturens luner betyder desværre, at denne unikke bygningsarv er ved at forgå.

Med udgangspunkt i restaurering og indretning til nye funktioner, er det projektets mål at bevare bygningsarven, bidrage til en udvikling af kulturarvsturismen på øerne og give danskere og vestindere et bedre kendskab til hinanden og vores fælles historie.

To bygninger skal istandsættes og åbnes

To ikoniske bygninger vil blive restaureret og nyindrettet til at huse nye funktioner. Det tidligere danske militærhospital i Charlotte Amalie på St. Thomas, nu Jarvis School, vil huse et Cultural Heritage Center og øernes første ”nationalmuseum”. Den tidligere danske kasserne i Christiansted på St. Croix vil blive indrettet til et Academy of Architecture, Crafts and Built Heritage med undervisningsaktiviteter og udveksling mellem øerne og de danske arkitektskoler I Købehavn og Aarhus.

Det samlede beløb for restaurering og nyindretning af de to bygningskomplekser er estimeret til ca. 20 millioner USD, der forventes rejst gennem fundraising på begge sider af Atlanten.

Orkaner kom i vejen

Til at forestå projektets realisering er der etableret en juridisk struktur, en Non-Profit organisation, på øerne med en bestyrelse og et Advisory Board på både St. Thomas og St. Croix. Projektets grundfinansiering er tilvejebragt af Historiske Huse, den danske regering og regeringen på de vestindiske øer. Fra dansk side deltager Birthe Iuel, Michael Keldsen og Bo Manderup-Jensen i bestyrelsen. Projektets økonomi har siden 2017 været uafhængig af Historiske Huse.

Arbejdet skrider fremad, omend betydeligt langsommere end både den vestindiske og danske side kunne ønske sig. Ikke mindst kom der to voldsomme orkaner ”i vejen” i efteråret 2018. Det betød store ødelæggelser og skader. Helt naturligt betød dette, at fokus på øerne siden har været at få retableret bygningerne og infrastruktur som hospitaler, skoler og andre offentlige bygninger. Covid-19 pandemien blev endnu et set-back for projektet.

Ved indgangen til efteråret 2020 håber vi, at der kommer fremdrift i projekterne. Projektet er i forhandling med myndighederne på øerne om et langvarig leasing-aftale på grunde og bygninger, der skal danne grundlag for at fundraising for alvor kan starte.

Når finansieringen er på plads, forventer bestyrelsen, at bygningerne kan tages i brug til deres nye formål i løbet af 2-3 år.