Svanedamskvarteret – en god historie om bevaring

Hedensted Kommune er måske ikke den kommune, der er mest kendt for sin kulturarv eller for indsatsen for at passe på den. Men en ansøgning om at ændre en Bedre Byggeskiks-villa til ukendelighed fik alligevel byrådet op af stolene og blev startskuddet til en god bevarende lokalplan for hele kvarteret.

Svanedamskvarteret. Foto: Hedensted Kommune.

 

Et Bedre Byggeskiks-hus med høj tagrejsning fra 1930 blev startskuddet til en større debat om hensyn til både den private ejendomsret og kulturarven i Hedensted Kommune. Ejeren ønskede at ændre villaen, så den fik store vinduespartier, fladt tag og tagterrasse. Det blev for meget for flere byrådsmedlemmer, der benyttede sig af § 14 i Planloven, der giver mulighed for at nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år og derfor skal der udarbejdes en lokalplan inden for det tidsrum.

Svanedamskvarterets historie

Svanedamskvarteret i Juelsminde er en planlagt haveby fra omkring år 1900, hvor flere huse er opført i Bedre Byggeskik-stil med en gennemgående høj arkitektonisk kvalitet. På mange af ejendommene i området blev der udfærdiget en tinglysning om, at Palsgård Gods, der oprindeligt ejede jordene, skulle godkende bygningstegningerne for at sikre den bygningsmæssige kvalitet og sammenhæng i kvarterets bebyggelse. Godsejer Einar Schou og arkitekt og Kongelig Bygningsinspektør Magdahl Nielsen blev nære venner og fik et fint samarbejde om området, som den dag i dag betyder at kvarteret er smukt og attraktivt – på trods af en del nye og utilpassede bygninger.

“Når man kommer udefra til Juelsminde, slår det en, at der her er en bymidte, der har charme og hygge. Jeg kender ikke nogen stationsby eller anden bydannelse, der er vokset op i nyere tid, som frembyder et så smukt og venligt milieu som Juelsminde i området omkring Svanedammen”
– Steen Eiler Rasmussen, professor i bygningskunst (1971)

Magdahl Nielsens tilknytning til stedet blev grundlagt, da han blev valgt som arkitekt for Juelsminde Kirke, der blev opført i årene 1911-1912.

Politisk uenighed om lokalplan

Selv blandt partifæller var der uenighed om visdommen i at begrænse husejernes udfoldelse ved at lave en lokalplan, der regulerede mulighederne for at om- og tilbygge. På et byrådsmøde sagde Venstres Lene Tingleff:

“Vi skal ikke have forbudszoner, men vi skal værne om vores byers historie og de værdifulde miljøer. Selvom der har været noget nybyggeri i Svanedamskvarteret gennem årene, er det ikke ensbetydende med, at vi bare skal give frit slag til alt. Vi har en pligt til at trække en streg og tage stilling til, hvordan det her område skal udvikle sig. Det er på høje tid, men det er ikke for sent.”

Men på samme møde sagde partifællen Lars Poulsen:

“Det område har ligget der i 100 år, og det er ikke rimeligt, at vi bare ændrer vilkårene fra den ene dag til den anden. Der bor folk i området, som er klar til at bygge om, og som har brugt penge på tegninger, og så bliver de stoppet i 11. time. Når vi vil bestemme så meget over folks private ejendom, bør vi som minimum lave en pulje, hvor borgerne kan søge penge fra til ombygning mv.”

I sidste ende vedtog politikerne dog med et stort flertal en lokalplan, der blev sendt i høring hvor alle borgere, virksomheder og foreninger har mulighed for at kommentere på planen.

Ikke en eneste indsigelse

Hvor politikerne var uenige, var der dog tilsyneladende ikke nogen tvivl blandt beboere og borgere. I løbet af de 8 ugers høring kom der ikke en eneste negativ kommentar til planen. Formand for teknisk udvalg Lene Tingleff (V) udtalte til Horsens Folkeblad:

“Der har kun været ros til projektet i høringsfasen, og det viser, at folk generelt er interesserede i at passe på de historiske kulturmiljøer, vi har. Der findes masser af steder i kommunen, hvor man kan udleve sin drøm om at bygge nyt, hvis det er det, man vil, men det er vigtigt, at vi også passer på nogle af de værdifulde gamle steder, vi har.”

Sagen er et lyspunkt i bevaringssammenhænge og viser, hvordan konkrete byggeplaner kan være en god anledning til at lave lokalplaner, der passer på de særlige kvaliteter i et område. Birthe Iuel fra Historiske Huse siger:

“Det er opmuntrende at se lokalpolitikere leve op til deres ansvar og tage bevaringssagen alvorligt. Og samtidig er det godt at se en række ejere, der udmærket er klar over, at deres kvarters særlige miljø og arkitektur er værd at passe på – både for at beskytte ejendomsværdierne, arkitektur, historie og give øget livsglæde. Når det er sagt, må vi give Poul Larsen fra byrådet helt ret i, at sådanne tiltag selvfølgelig bør hænge sammen med en pulje penge, hvor ejere kan søge penge til ombygning, sådan som det sker i nogle kommuner allerede.”

Se lokalplanen:

Lokalplan for Svanedamskvarteret, Hedensted Kommune

Læs artiklen “Ingen protest fra beboere – nu er historisk bydel beskyttet” i Horsens Folkeblad