Super-Cirkel foreslås fredet

Beboelsesbygningen ligger midt i en grøn og frodig park. Blandt de mange træer løfter Ringbos ovenlys sig op i højden og kigger frem. Foto: Landsforeningen.

Pressemeddelelse fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Netop nu er der fokus på at frede bygningsværker, der repræsenterer det danske samfund i efterkrigstiden. Landsforeningen arbejder målrettet med at vælge de bedste og mest fortællende eksemplarer ud og foreslå dem fredet, så de bliver bevaret for eftertiden.

*Ringbo er et fantastisk godt eksempel på, hvor høj arkitektonisk kvalitet der var i institutionsbyggeriet i starten af 1960’erne og hvordan helt enkle modulsæt kan give en meget avanceret bygning med et fantastik udtryk.’ siger formand for Landsforeningen Peter Hee.
Han fortsætter: ‘Funktionen som bosted for psykisk syge patienter gør, at omverdenen ikke naturligt er inviteret ind på området, og dem som kender stedet nok har dårlige erfaringer herfra. Men det gør ikke anlæggets værdi mindre. Det er oplagt at søge at beskytte sådan et unikt anlæg, der er så fint bearbejdet. Også uderummene er nøje planlagt til at indgå i den helingsprocess, der sker hos beboerne’

Landsforeningen lægger vægt på, at bygningen afspejler den demokratisering der skete i velfærdssamfundet og også i arkitekturen. I Ringbo ses det ved, at bygningen er lav, indgangspartierne er ligeværdige og der findes små haveafsnit, som mimer rækkehushaver og hjemliggør et offentlig anlæg.

Læs hele Landsforeningens fredningsforslag her