Nyborg som Danmarks Centrum

Det nuværende Nyborg Slots historie går tilbage til omkring år 1200. Det kraftige, lavstammede tårn og kælderetagen i slotsbygningen er rester af det oprindelige borganlæg, der var omgivet af en 1,5 m tyk ringmur med halvrunde hjørner. Borgen blev på grund af sin centrale beliggenhed mødested for de såkaldte Danehoffer, møder mellem kongen og rigets gejstlige og verdslige stormænd, gennem ca. 200 år, indtil Erik af Pommern gjorde København til hovedstad.Borgen blev udvidet op igennem århundrederne og ændrede under Christian 3. midt i 1500-tallet karakter til slot.

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme

undefined 

Nyborg Slot. Foto: Thomas Rahbek.

Fortællingen om Nyborg som Danmarks middelalderhovedstad og om Nyborg Slot som hjemsted for datidens parlament – Danehoffet – og den første håndfæstning, som kan ses som datidens grundlov, skal levendegøres. Derfor bliver det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot og Rådhustorvet i Nyborg nu restaureret. Projektet til over en kvart milliard kroner forventes at stå færdig i 2019.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
Nyborg er et vidnesbyrd om en vigtig periode i Danmarkshistorien, hvor danehoffet mødtes, og hvor bærende principper i vores demokratiske styreform blev grundlagt. Jeg glæder mig til at se de forskellige bud på, hvordan man kan styrke denne fortælling på stedet og formidle dets historiske betydning.

Borgmester i Nyborg Kenneth Muhs siger:
Nyborg Slot har en ganske særlig plads i nyborgensernes hjerte. Det er derfor glædeligt, at vi nu kan sætte konkurrencen i gang om at udvikle, restaurere og gentolke både Nyborg Slot og Nyborg by. Der er tale om et ambitiøst projekt, der vil præge byen.

Direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Henrik Tvarnø siger:
Vi får gennem dette omfattende projekt på en meget overbevisende måde gjort det synligt for den nutidige besøgende, hvordan byen og kongens borg har spillet sammen, og hvor elegant en byudvikling Nyborg gennemgik i sin tid som rigets vigtigste kongeby. Det bliver interessant at se museets og byens meget originale ambitioner udfoldet om få år af nogle dygtige arkitekter.

Administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård siger:
Nyborg Slot har et stort uudnyttet potentiale. Både i de enestående historiske bygninger og i stedets historie som Danmarks centrum gennem mange hundrede år. Jeg glæder mig rigtig meget til at se konkurrencens svar på, hvordan Nyborgs fortid kan blive ramme for en attraktion i fremtiden.

De seks prækvalificerede teams, som er udvalgt til at deltage i konkurrencen, er:

•BBP ARKITEKTER A/S i samarbejde med Tony Fretton Architects Schønherr landskab A/S Buro Happold Rådgivende ingeniører Via Trafik Thomas Kampmann
•Caruso St John Architects LLP i samarbejde med Praksis arkitekter ApS
•Cubo Arkitekter A/S i samarbejde med JAJA ARCHITECTS ApS, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Schul Landskabsarkitekter ApS, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Mogens A. Morgen, professor, arkitekt MAA
•entasis a/s i samarbejde med rønnow arkitekter a/s, garcés-de seta-bonet studio, charlotte skibsted landskabsarkitekter, grontmij a/s
•Kjaer & Richter A/S i samarbejde med MLA/S, SLA A/S, Niras A/S og Balslev rådgivende ingeniørfirma A/S Konsulenter: Bente Lange, Keld Abrahamsen og Kvorning
•Nieto Sobejano Arquitectos GmbH i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter a/s Barup & Edström arkitektkontor AB Atelier Loidl Landschaf ts-Architekten Tyréns AB

Unik kulturarv

Forslagene vil blandt andet blive bedømt ud fra deres evne til at styrke og genfortælle den historiske og unikke sammenhæng mellem slot og by samt at etablere sammenhængende faciliteter, som understøtter oplevelsen for de besøgende.

Det er op til et dommerpanel at finde vinderen af konkurrencen, som foregår i to faser. Vinderen eller vinderne af første fase findes ultimo oktober, hvorefter det eller de vindende teams skal viderebearbejde deres forslag i anden fase. Denne forventes afsluttet i marts 2016. Restaurerings- og byggearbejdet forventes at begynde i 2017 og strække sig frem til og med 2019.

Baggrund om projektet

Det er et samarbejde mellem Kulturministeriet, Nyborg Kommune, Østfyns Museer, A.P. Møller Fonden og Realdania, der giver mulighed for at igangsætte udviklingen af Nyborg Slot og by.
Den samlede økonomiske ramme er på 276 mio. kr., hvor Realdania og A.P. Møller Fonden hver især bidrager med 100 mio. kr., Kulturministeriet med 41 mio. kr. og Nyborg Kommune med 35 mio. kr.

Læs mere om Nyborg Slot og projektet her