Ambitiøs tradition
Den funktionelle tradition var ambitiøs; man ønskede at give ”funktionen” en smuk, enkel form. Enkelheden betød omhu med den håndværksmæssige udførelse af bygningsdetaljerne, så de fremstod diskrete og elegante. Man tilstræbte en forfinet materialevirkning. Murværket kunne fremstå som groft afrevet, kalket puds eller i blank mur med blødstrøgne sten i deres diskrete farvespil. 

Ro og helhed
Taget var teglbelagt, og man benyttede både lave og stejle hældningsgrader. En detalje som tagfoden blev dyrket ihærdigt i variationer fra tagfod uden udhæng til en beskeden muret gesims, til tagudhæng med synlige spær eller et udhæng med vandret, pudset underside. Vinduerne kunne have forskellige formater og asymmetriske placeringer, men facaden skulle have en kompositorisk ro og helhed. 

Den funktionelle tradition blev en nyskabende stilart, der altid søgte at bevare det danske i udtrykket. En svær balancegang; det måtte ikke være nostalgisk eller modepræget; man sigtede efter et mere tidløst, klassisk udtryk. 

 

Se stemningsfilmen “Funktionalismen i Danmark” 

Gode råde om Den danske funktionelle villa

Bygningsdele og overflader 
Den funktionelle villa kendetegnes af enkelheden i bygningsdetaljeringen, en raffineret stoflighed, saddeltaget og murværket. 

Mur 
Muerene kunne være groft pudsede eller blanke, blødstrøgne teglsten med tilbagetrukne fuger, der sammen med tegltaget gav huset stoflig karakter. Vanskuring og lignende behandlinger af murværk samt udskiftning af tagbeklædningen med eternitplader, cementtagsten og tilsvarende spolerer stofligheden. 

Vinduer 
Vinduerne kunne være med træ- eller jernkarme og oftest todelte med lodrette sprosser; farverne var afstemt med murværket eller hvide. Nogle hustyper havde vinduer med skodder. Sålbænke var i metal med et lille fremspring. Entredøre var malede eller lakerede pladedøre. Småsprossede vinduer og plasticvinduer er fremmede for husets udtryk. 

Detaljer 
Altaner var opmurede i et kubistisk udtryk, eller, som en kontrast til husets tyngde, en let betonplade med jerngelænder. Tagfodsdetaljen – udhæng eller taggesims samt tagrende – er vigtig, den strammer husets kontur op. Ved nogle typer er tagrendes rektangulære tværsnit en markant detalje. 

Bygningsændringer og tilbygninger 
Den enkelte villas udtryk udgør en kompositorisk helhed. Der er balance mellem huskroppen(ene), tagform, vinduesformater, materialevalg og detaljer. Men konceptet er principielt fleksibelt, det kan ændres og tilbygges, en ny helhed skabes, når husets karakteristika og formsprog respekteres.