Smuk genetablering af historisk bygning: Storegade 1 modtager Esbjerg Byfonds pris 2021

I den seneste udgave af magasinet Historiske Huse blev vi introduceret til Bramming - Stationsbyen der genfandt sin stolthed og hvordan byfornyelsespuljen understøttede en gennemgribende reetablering af Storegade 1’s forsvundne arkitektoniske og bevaringsværdige kvaliteter.

Projektet omfattede blandt andet en udskiftning af taget, genskabelse af den oprindelige facade med rundbuerne og det blanke murværk opført i både røde og gule teglsten samt retablering af to skorstene. (Historiske Huse, s. 38)

Storegade 1 er siden blevet præmieret af Esbjerg Kommunes Byfond for en markant genskabelse af facadeudtrykket.
Læs Esbjerg Byfonds begrundelse for hæderen

Storegade 1 i Bramming præmieres for markant genskabelse af facadeudtryk.

Storegade 1 ligger centralt placeret i stationsbyen Bramming netop der, hvor gade-strukturen i bymidten løsner op mod byens station og banen. En bygning, der med sin markante størrelse og formsprog indeholder butiksenheder i stueetagen og beboelse på 1. sal.

Længehuset i to etager står med sin markante bygningskrop, og ikke alene danner den bagkant for byrummet, men den virker også rumskabende og retningsgivende for en mindre plads mellem bygning og den let svungne Storegade.

Bygningen, som er fra 1920, har gennemgået en facaderenovering udført helt ned til mindste detalje. Man kan med rette kalde det en vellykket genskabelse af det oprindelige facadeudtryk.
Facaden hviler på en markeret, fremtrukket pudset sokkel. Murværket i blank mur af rødbrændte teglsten, muret i krydsforbandt, er typisk for tidsperioden.

Gesims-bånd og de omkringløbende bælte-gesimser er veludførte med sirligt detaljerede formstøbte teglsten. Der ses murfremspring og friser, taget er korrekt udført med synlige profilerede spær-ender under et tag hængt med naturskifer. Vinduer og døre, der smukt indordner sig facadens taktfaste rytme, er naturligvis udført i træ. På 1. sal er der to-delte, sidehængte vinduer afsluttet foroven med et rundbuet vindue. I stueetagen er der et stort vindue med rundbuede vinduer for oven. Alt træværk er grønmalet.

Med renoveringen er det lykkedes ikke blot at udføre en facaderenovering på den historiske bygning med særlig respekt for dens mangfoldighed af fine arkitektoniske detaljer.

Renoveringen bidrager også til skabelse af et brugbart og smukt ude-rum i bybilledet. Resultatet er vellykket – byrum og facade supplerer og løfter hinanden, og tilsammen skaber de en smuk helhed på et meget centralt og markant sted i Bramming.