Sætningsskader

Hvordan tjekker du dit hus for sætningsskader, hvordan undgår du dem, og hvad gør du, hvis du opdager sætningsskader? Her får du Historiske Huses arkitekt, Leif Hansens, gode råd.

Det kan du selv gøre

Det er en god idé at kigge lidt nærmere på din ejendom for at se, om alt er, som det skal være. Det er en fordel, hvis du har et billede eller en tegning af facaderne, som du kan registrere på ved at tegne, hvis der er revner eller lignende. Har du kælder under huset, er det en god idé at starte gennemgangen der.

Her gennemgås alle vægge efter tegn på forandring. Hvis du observerer revner i ydermuren eller soklen, bør disse repareres med det samme, så der ikke kommer fugt ind i kælderen. Dernæst gennemgås facaderne. Tag gerne et par billeder, og markér revnerne og skriv evt. revnebredde på, så du næste år kan kontrollere, om skaden udvikler sig.

Mange husejere oplever, at deres huse revner, selv om det aldrig er sket før. Det kan skyldes sidste års ekstremt tørre sommer. Når fugten forsvinder fra jorden, mindskes massefylden, og derved svinder det, som husene står på, og der kan opstå revner. Det er i princippet ikke noget, man skal gøre noget ved ud over at reparere sætningsrevnerne.

Det skal du have en rådgiver til

Hvis din ejendom pludselig får sætningsskader, er det en god idé at undersøge, om afløb og kloakker er tætte. Hvis afløbsrør er utætte, kan det sivende vand underminere jorden under soklen, og der kan opstå sætningsskader. Er det ikke tilfældet, bør der udføres en geoteknisk undersøgelse, som kan være med til at afklare problemet.

Geoteknikeren tager en jordprøve under soklen, som fortæller noget om jordens bæreevne, og hvor vandspejlet ligger. Geoteknikeren kommer gerne med en anvisning på, hvad der skal gøres for at udbedre skaden.

Når huset er funderet på træpæle eller fletværk

Anderledes er det med huse, der er funderet på træpæle eller fletværk, som er en træramme, hvorpå der er udlagt granitsten. Hvis tømmeret bliver tørlagt, nedbrydes træet, og bæreevnen forsvinder. Hvis det sker, er det nødvendigt at etablere en ny fundering. Det kan typisk udføres ved at ’trykke’ pæle under murene. Dette arbejde kan være ret krævende og skal udføres af specialister med specialværktøj.

Inden arbejdet udføres, skal der typisk udarbejdes et ingeniørprojekt for at beregne husets vægt i forhold til den understøtning, der skal etableres. Når huset bliver understøttet af ’pressede pæle’, kan man opleve, at revnerne lukker sig igen, da muren så at sige bliver løftet op til sin oprindelige placering. Man kan desværre også opleve, at der opstår nye revner, når først der kommer tryk på muren. Derfor skal ejeren altid tegne en ekstra forsikring, mens sådanne arbejder pågår.