Sådan håndterer du voldsom regn, skybrud eller stormflod ved dit historiske hus

Foto: Colourbox.dk / Kim Christensen

Hvis der kommer voldsom regn, skybrud eller stormflod, kan vandet gøre skade på dit hus, hvis det ikke kan komme væk. Så vil det nemlig blive ledt ind i huset i stedet for at løbe væk i kloakken eller sive ned i jorden. Du kan hjælpe til med at få vandet væk ved at lave lokal vandafledning på din grund. Det kaldes LAR: Lokal Afledning af Regnvand.

Du kan anskue vandet som en ressource frem for som et problem. F.eks. kan du anlægge et såkaldt regnbed, der kan være med til at lede vandet væk, og samtidig kan være et smukt indslag i din have. Du kan læse mere om regnbede hos Haveselskabet, hos Hofors ’Regnruten’, eller hos Bolius.

Mere viden om, hvordan du håndterer vand, så det ikke giver skader på din bygning

Grundejernes Investeringsfond (GI), Teknologisk Institut Rørcentret, Danske Kloakmestre, Dansk Skybruds Rådgivning, Københavns Ejendomme og Valentin Consult står bag http://skybrudssikringafbygninger.dk/. Her kan du få letforståelige forslag til, hvordan man som bygningsejer kan sikre sin bygning mod skybrud. Der er også eksempler på historiske bygninger, der er blevet skybrudssikrede, men dog ikke altid med lige stor respekt for bevaringsværdierne.

Teknologisk Institut Rørcentret udgiver en række anvisninger. Mange af dem kan du downloade gratis, f.eks. Skybrudssikring af bygninger, Rørcenter-anvisning 020, og en publikation om den såkaldte regnvandsventil, der kan lede regnvand væk fra kloakken, hvis denne er overbelastet (Regnvandsventilen, Rørcenter-anvisning 023). Publikationerne kan downloades her: https://www.teknologisk.dk/ydelser/roercenter-anvisninger-og-rapporter-fra-roercentret/486.

Teknologisk Institut er herudover sekretariat for http://www.vandibyer.dk/,der leder videre til http://www.laridanmark.dk/(med eksempler på gennemførte LAR-projekter, dvs. Lokal Afledning af Regnvand).

Klimatilpasningsportalen

Klimatilpasningsportalen er forankret i Miljøstyrelsen og drives i et samarbejde med en række ministerier, styrelser og interessenter, herunder Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. På portalen, der retter sig mod både borgere, kommuner og erhvervsliv, kan du finde viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for en række temaer.

Vidste du f.eks., at du gratis kan få gennemført et klimatilpasningstjek af parcelhuse og boligejendomme udført af fagfolk? Det kan du læse mere om her.

Gode råd til grundejerforeninger

Er du en del af en grundejerforening, kan publikationen Få styr på vandet – en guide til grundejerforeningers klimatilpasning være relevant. Den er udarbejdet af NIRAS i samarbejde med Niels Lützen landskabsarkitekter for Fredensborg Kommune, Forsikring & Pension og den regionale Task Force for klimatilpasning, der er initieret og støttet af KLIKOVAND, Greater Copenhagen og Region Hovedstaden, 2018.

Andre relevante links

Inden du går i gang med at lave nedsivning i din have, så kan du få din kloakmester til at teste jordens nedsivningsevne. Du kan også selv gøre det, og på Haveselskabets hjemmeside kan du se, hvordan du gør.

Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du også finde gode råd om forebyggelse mod skybrud og stormflod – er afledning og nedsivning ikke nok til at holde vandet væk, er der nemlig nogle konkrete ting du kan gøre, hvis der kommer oversvømmelse.

På YouTube ligger en række små film fra Beredskabsstyrelsen. Her kan du bl.a. se, hvordan du lægger sandsække foran en dør, så vand ikke kan trænge ind.

Hos videncentret Bolius kan du også læse mere og få gode råd til, hvad du skal gøre, hvis der kommer varsler om oversvømmelse.

Ny forebyggelsesguide giver dig gode råd til håndtering af vand, vind og brand

I vores guide Forebyggelsesguide for fredede og bevaringsværdige huse kan du i Del 2 fra s. 84 få hjælp til, hvordan du håndterer vand på din matrikel. Guidebogen omtaler også en række løsninger, der kan holde vandet ude af din bygning, hvis afledning ikke er nok. Det kan du læse om i Trin 4 fra s. 51 med de tilhørende tjeklister 4 og 5 og i Trin 6. Guiden udkommer til april, men sendes allerede i marts 2020 til alle medlemmer under Historiske Huse.

Guiden udgives i samarbejde med Danske Beredskaber.