Protester mod koldt, blåt lys i Aarhus

Over hele verden udskiftes de gamle gadelamper med nye energibesparende LED-pærer. Og ligeledes protesterer beboere over hele verden over at lyset er koldt, grimt og invasivt. Ligeledes er der flere læger og biologer, der advarer mod effekten. Lige nu er det i Aarhus, at en række beboere prøver at få kommunen i tale for at gå imod det de opfatter som et ingeniørvælde i belysningafdelingen, der ikke vil lytte eller koordinere med de andre forvaltninger.

En amerikansk gade før og efter udskiftning til LED-lys.

Stadsarkitekten forstår bekymringen

 

I et brev til Teknisk Udvalg skriver en række beboere bl.a.:

Den igangværende lampeudskiftning i midtbyen gennemføres uden æstetiske, kulturhistoriske og menneskelige hensyn. Vores by taber i attraktionsværdi som bosætningssted, erhvervsmæssigt, for turismen m.v. Også i forstæderne er borgerne kede af belysningspolitikken – eller nærmere mangel på samme. Vi skal have en belysningspolitik meget hurtigt. Det giver god økonomisk og miljømæssig mening af skifte til LED-lys. Ved den omstilling kan man spare omkring halvdelen af elforbruget. Men LED-lys fås både i kolde og varme toner. Der er under alle omstændigheder store besparelser, selv om den varmere belysning koster lidt på elforbruget. Vi kan henvise til, at man i København har valgt en meget varmere LED-belysning for at bevare byens atmosfære. Der findes solid videnskabelig dokumentation for det på alle parametre hensigtsmæssige i, at man i byområder anvender lave k-værdier, altså den varme, bløde belysning.

Stadsarkitekten i Aarhus Kommune, Stephen D. Willacy, kan godt forstå beboernes indvendinger. Til Århus Stiftstidende siger han:

“Jeg kan godt forstå, der er en bekymring for det lys. Intensitet på 4.000 kelvin giver et koldt blåt skær, som man ser på indfaldsveje, hvor sikkerheden skal være høj, men i et kvarter hvor hastigheden er lav, er der ikke nødvendigvis de samme funktionelle krav. Der kan man diskutere, hvilket niveau, man vil ramme. Vi har talt om, at vi også kunne tage mere hensyn til byens forskelligartede kulturmiljøer og arbejde mere med stemningen ved lyssætningen.”

I Aarhus udskiftes nu 29.000 kviksølvsarmaturer og natriumlamper med koldere LED-belysning. Det besluttede man i 2015 og i forhold til beboerprotesterne henholder belysningsafdelingen sig til denne beslutning. Det mener gruppen af beboere dog ikke er godt nok. Særligt fordi man i Aarhus har valgt pærer i 4000 kelvingrader, også til den indre by, hvor man fx. i Københavns indre by har valgt en farvetemperatur på mellem 2.500 og 2.700 kelvingrader.

Internationale advarsler mod for blåt lys

 

Det amerikanske lægeforbund (AMA) har officielt anbefalet at gadebelysning holder sig under 3000 kelvin og at man begrænser det blå lys af flere årsager. Dels fordi lyset kan blænde og dermed svækker trafiksikkerheden, men også fordi det blå lys bremser melatonin-produktionen og forstyrrer det man kalder den cirkadiske rytme eller døgnrytmen. Det betyder at mennesker både på gaden og i husene risikerer at få forstyrret deres søvnmønster. AMA opfordrer således til, at man udskifter til LED for at spare strøm,men at byerne bruger 3000K eller lavere belysning til udendørs installationer samt at LED-belysning afskærmes korrekt for at minimere blænding og skadelige menneskelige og miljømæssige effekter. Derudover mener AMA, at man bør udnytte at LED-belysning, i modsætning til traditionelle glødepærer, nemt kan dæmpes i perioder uden for spidsbelastningen.

En traditionel glødepære har en farvetemperatur på 2400K, hvilket betyder, at den indeholder langt mindre blå og langt flere gule og røde bølgelængder. Før elektrisk lys brændte vi træ og stearinlys om natten men en CT på ca. 1800 K, meget gul og rød og næsten ingen blå. I flere amerikanske byer har man, som i Aarhus, haft protester mod LED-belysning på 4000-5000k, der af flere opfattes som “invaderende”, “klinisk” og “koldt”. I en række byer har man på baggrund af disse protester valgt at skifte til LED-pærer med 3000k eller lavere, fordi beboere generelt foretrækker varmere belysning.

I Aarhus har Midtbyens Fællesråd m.fl. et dialog-møde med Belysningsafdelingen den 17. marts.

Læs artiklen “Koldt og grimt: Ny gadebelysning får beboere op i det røde felt” i Århus Stiftstidende

Læs artiklen “Doctors issue warning about LED streetlights” hos CNN