Røde porte i Jægersborg Hegn nedrives

En borger, Søren Mariegaard, har skrevet til Miljø- og Fødevareminister Eva Kjær Hansen, og spørger bl.a. om hvordan beslutningen om nedrivning harmonerer med UNESCO titlen:

“Sidste år blev Jægersborg Hegn sammen med Jægersborg Dyrehave optaget på Unescos liste over Verdensnaturarv. Der er fem skovporte, som markerer de fem oprindelige indgange til Dyrehaven. Andre porte og låger er kommet til siden, men disse fem må tilskrives en særlig høj kulturhistorisk værdi, da de har været med helt fra starten i cirka 1670, da den udvidede Dyrehave blev anlagt. Alle fem porte er vigtige kulturhistoriske levn, som husker skovgæsten på, at Jægersborg Hegn også var en del af kongens jagtbane – og følgelig er hele området også ophøjet til verdensarv. Grundlæggende synes jeg, at det er en meget, meget dårlig beslutning at rive dem ned,” skriver han i et brev til ministeren.

Af de fem omtalte porte er to placeret i Jægersborg Hegn – en i Kørum, der stadig står, og en ved Rundforbi, der tilsyneladende er under nedrivning. Lågerne er blevet fjernet og det nærliggende skovløbersted Nordvesthus er for nyligt nedrevet. En tredje og nyere skovport for enden af Nærumgårdsvej er savet ned i januar.

Det er ikke klart, hvem der har taget beslutningen, men skovridder, Hans Henrik Christensen, forklarede lørdag i TV Lorry, at portene blev fjernet, fordi der ikke længere er hegn rundt om Jægersborg Hegn og at man derfor vil spare vedligeholdelsesudgifternem, da de ikke har en funktion, som de har det, der hvor de holder dyrene inde. En ny port koster omkring 200.000 kr.

Læs artikel i Rudersdal Avis

Se indslag på TV2 Lorry