Ribes nye hus bliver indviet

Kannikegården set fra Ribe Domkirke. Foto: Realdania.

Kilde: Realdania

Den nye bygning har fået navnet Kannikegården – efter et kannikekloster, der brændte i slutningen af 1100-årene. Resterne af klostret kan nu ses under den nyopførte bygning, som er opført for menighedsrådets midler, et lån i stiftsmidlerne samt en donation til ruin-, have- og byrumsdelen fra Realdania.

Kannikegården indvies ved et arrangement den 21. januar.

”Menighedsrådet har set frem til denne begivenhed. De mange års stræben har til tider været brydsomme og belastende, men når vi ser resultatet i dag, må vi sige, at det har været alle anstrengelserne værd. Støtten fra Realdania er af meget stor betydning, idet den har gjort det muligt at færdiggøre projektet på en sådan måde, at sammenkædningen med Domkirkepladsen og det øvrige byrum er blevet særdeles vellykket,” siger Tage Rosenstand, formand for menighedsrådet.

Den nyopførte bygning, som er tegnet af arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg, har som formål at være ramme for de kirkelige funktioner: kirkegårdsadministration, provstiadministration og kordegnekontorer, kontorer for præster og organister samt diverse undervisningsformål. Bygningen skal også fremstå som en gæstfri ramme om offentlige arrangementer. Det har samtidig været en forudsætning, at den fundne rest af kannikeklosteret på stedet skulle eksponeres og være tilgængelig for publikum.

”Med opførelsen af Kannikegården er det nyanlagte byrum omkring Ribe Domkirke blevet fuldendt. Bygningen sætter en smuk ramme om den interessante ruin, som den ”svæver” over, og den afslutter Domkirkepladsen, der hvor byrummets ”vægge” manglede,” siger Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania.

Lundgaard & Tranberg har som grundmaterialer bl.a. anvendt tegl og glas. Teglet er anvendt som tag og delvis som facade. Hele stueetagens ydervægge er opført i glas, hvilket giver bygningen en svævende fremtoning. Kannikegården er dermed blevet et dristigt byggeri, som i sit udtryk er moderne og samtidig – med sit materialevalg – passer fint ind med de omkringliggende gamle rødstensbygninger og med Ribe Domkirke.

Bygningens omgivelser er afgrænset af Sønderportsgade, den brostensbelagte gade Rykind og den nye Domkirkeplads. Mod syd er der indrettet en have, som er skærmet mod gaden med en mur. Haven er åben for besøgende, som ved at stige ned ad flere terrasser kan se den blotlagte ruin. 

Se film om projektet: