Renovering på dagsordenen

28. jan 2015 – Renovering på dagsordenen

Jane Wirenfeldt Nielsen, Kommunikationschef i Bygherreforeningen skriver på den nye blog Renovering på dagsordenen:

Det er usikkert, præcist hvor stort behovet er for renovering af danske bygninger, men efterslæbet er estimeret til at være 181 mia. kr. i 2004, ligesom analyser peger på, at ca. 30 procent af alle danske boliger bør facaderenoveres og ca. 40 procent bør få renoveret tag inden 2040.

Det manglende vedligehold af den danske bygningsmasse koster dyrt i reparationer. Det er gennemsnitligt ca. 30 procent dyrere at reparere bygningsskader sammenlignet med løbende renovering, vurderer Dansk Byggeri. Disse tal bliver støttet af beregninger fra COWI, der viser, at de samlede omkostninger ved forebyggende vedligeholdelse over en 40-årig periode, er væsentligt lavere end ved at genoprette skader. Det er derfor forbundet med betydelige omkostninger at lade bygninger forfalde.

I et præventivt perspektiv er der derfor sund fornuft i at vedligeholde og renovere bygningerne i Danmark. Desværre betyder sparerunder og lange udsigter på tilbagebetaling, at renoveringsinvesteringer ofte ryger bagerst i prioriteringskøen hos både offentlige og private bygningsejere. Det ønsker Bygherreforeningen i samarbejde med GI og en lang række af byggebranchens organisationer at ændre ved at øge kendskabet blandt danske bygningsejere til de fordele, der er forbundet med rettidig renovering og vedligehold.

Læs mere på den nye blog om renovering – Renovering på dagsordenen