Regeringen vil styrke lokalsamfundene

Statsgaranti på lån i landdistrikter, krav om planlægning for bymidterne og et 5-årigt stop for etablering af "aflastningsområder" med store butikker udenfor bymidterne. Det er nogle af de elementer, der ligger i regeringens udspil ’Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund’. Alle disse elementer kan potentielt hjælpe den byggede kulturarv og Historiske Huse er positivt indstillet overfor forslagene.

En by som Ærøskøbing har oplevet nogle af landets største prisstigninger på boliger det sidste år. Foto: Historiske Huse.

 

En stor del af udspillet handler om udflytning og etablering af flere uddannelsesplader i landdistrikter og provinsbyer, men under overskriften “Stærke lokalsamfund” er der flere interessante punkter i forhold til det byggede miljø.

Bedre adgang til lån i landdistrikterne

Erhvervsminister Simon Kollerup bad for et års tid siden om bud på udfordringer med at låne til køb af bolig i landdistrikterne. Tilbagemeldingerne gav et generelt billede af, at det er vanskeligt at få realkreditfinansiering pga. usikkerhed om pantværdi og omsættelighed af boliger.

Derfor lægger regeringen op til at:

Der indføres mulighed for statsgaranti på den yderste realkreditbelåning, dvs. den del, der ligger mellem 60 pct. og 80 pct. af ejendomsværdien. Initiativet foreslås indført for boliger i postnumre med en kvadratmeterpris under 8.000 kr. Initiativet skal give bedre adgang til boligfinansiering i landdistrikterne.

En mere præcis udformning af ordningen skal laves i et samarbejde med bl.a. de finansielle institutioner.

Strategisk planlægning for bymidter

Bymidterne er mange steder udfordret og detailhandlen alene kan i dag ikke sikre en levende bymidte. Der er derfor behov for en strategisk bymidteindsats og indtænkning af en lang række andre funktioner som for eksempel uddanelsesinstitutioner, biblioteker, sundhedshuse, foreningsaktiviteter m.m. På den baggrund foreslår regeringen at:

Der indføres krav i planloven om, at kommunerne i kommuneplanen skal udarbejde en strategisk planlægning for bymidterne med sammenhæng til kommunens øvrige strategier og i tæt samarbejde med byens private og civile aktører.

Stop for aflastningsområder

I 2017 fik kommunerne mulighed for at planlægge for såkaldte aflastningsområder. Det er områder udenfor bymidten, hvor der kan placeres større butikker. Sammen med andre faktorer har det været med til at undergrave butikslivet i bymidten, hvilket på sigt gør området mindre attraktivt og påvirker tilflytning og erhvervsudvikling. Regeringen foreslår derfor at:

Der indføres et 5-årigt stop for planlægning af nye aflastningsområder, mens effekterne af de nye aflastningsområder vurderes. Derefter skal det besluttes, om der igen skal kunne udlægges aflastningsområder.

Historiske Huse er glade for udspillet

Birthe Iuel, direktør for Historiske Huse siger:

“På et møde med Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad efterspurgte vi bl.a. en styrket indsats på planområdet og et øget fokus på at passe på bymidterne i hele landet. I oplægget er der flere rigtigt gode takter i den retning, selv om vi gerne så, at staten indtog en endnu mere aktiv rolle. Den almindelige strukturudvikling og udfordringerne i landdistrikterne rammer de historiske huse og miljøer særligt hårdt og både strategisk planlægning og stop for aflastningsområder, kan være med til at modvirke den nedadgående spiral.”

Hun fortsætter:

“Vi ved, at de historiske miljøer er afgørende for at kunne tiltrække beboere og erhverv i landdistrikterne. Det ser man f.eks. helt aktuelt i en kommune som Ærø, der har Danmarksrekord i prisstigninger på huse med 32% stigning over det sidste år. Det er især den historiske perle Ærøskøbing, der har fungeret som lokomotiv i den udvikling.”

Læs udspillet “Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund”