Fredensborg Slotshave får EUs kulturpris

EUs og Europa Nostras kulturarvspris er netop blevet uddelt og Danmark er bl.a. repræsenteret ved den kongelige slotshave Fredensborg Slotshave nord for København. Danmarks største barokhave er blevet gennemgribende restaureret af Slots- og Kulturstyrelsen gennem de sidste 10 år.

Fredensborg Slotshave med Parterre og ballonpladsen i forgrunden.

 

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

 

Mere end 9 kilometer alléer af de flotteste lindetræer, en smuk kastanjeallé, 90 nyhuggede skulpturer i sandsten og marmor, genskabelsen af Brede Allé med intet mindre end 258 lindetræer og mere end 300 dedikerede fagfolk og eksperter, der har bidraget med forskellig viden fra lige netop deres område.

Det er blot en del af årsagen til, at Slots- og Kulturstyrelsen i dag har modtaget en af de fineste priser, man kan opnå for restaureringsprojekter i international sammenhæng. Prisen gives, for projektet i Fredensborg Slotshave, som er Danmarks største og fineste barokhave.

Prisen er tildelt i kategorien ”Bevarelse af kulturarv”, og hæderen er tildelt for den langsigtede restaurering af slotshaven med særligt fokus på de restaurerings- og genskabelsesarbejder, der er udført i perioden fra 2009 og frem til 2020.

Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Vores smukke, kongelige slotshaver og slotte er en vigtig del af vores fælles kulturarv, og haverne er bogstaveligt talt blomstrende og forførende danmarkshistorie. Det er kulturarv, der betager, forundrer og er en kilde til inspiration og rekreation året rundt.

Det sidste års tid med corona, hvor mange kulturinstitutioner har været lukket, er danskerne strømmet ud i parker, anlæg og naturen, og tusinder har fået øjnene op for de oplevelser, man kan nyde i de historiske slotshaver.

Jeg ønsker et stort og varmt tak til alle, der har været en del af restaureringsprojektet i Fredensborg Slotshave. Hvor er det skønt at vide, at den gamle slotshave nu kan vokse ind i en ny tid til glæde og gavn for danskerne og de kommende generationer.”

Fredensborg Slotshave er én blandt flere kongelige haver, der forvaltes af Slots- og Kulturstyrelsen, og som står til rådighed for offentligheden. Samlet set repræsenterer de kongelige slotshaver mere end 400 års kongelig havekunst, og når man besøger haverne kan man rejse tilbage i tiden og opleve de forskellige stilepoker i havekunsten.

Sjælden pris til Danmark
Europa Nostra-prisen for kulturarv er blevet uddelt siden 1978 og har til formål at fremme Europas kulturarv, så endnu flere får glæde af den. Prisen er opdelt i fire kategorier: Bevarelse af kulturarv, Forskning, Dedikeret service af enkeltpersoner samt Uddannelse og bevidstgørelse, hvor Fredensborg Slotshave er hædret for bevarelsen af den helt unikke kulturarv i den historiske slotshave.

I den danske afdeling af Europa Nostra er der stor glæde over, at den flotte hæder er tildelt et restaureringsprojekt i Danmark.

Formand Ettie Castenskiold, Europa Nostra Danmark, siger:
”Det er en stor glæde for Europa Nostra Danmark, at Fredensborg Slotshave i år får den ærefulde Europa Nostra-pris inden for bevaring af kulturarv, som er den mest eftertragtede af de fire vinder-kategorier, og derfor også svær at opnå. Bestyrelsen for Europa Nostra Danmark glæder sig over at have formidlet denne arkitektoniske perle og den sublime restaurering til anerkendelse i resten af Europa.

Juryen har fremhævet den smukke og velgennemførte restaurering af både have og skulpturer og det arbejde, der har varet i mange år, og som har favnet så mange forskellige discipliner, er lykkedes takket være Slots- og Kulturstyrelsens dygtige projektstyring, sikre sans for arkitektoniske og historiske værdier, dygtige håndværkere og ikke mindst en meget gavmild fond.

Det er sjældent, at vi modtager sådan en pris i Danmark. Vi kan alle sammen glæde os over restaureringen af Fredensborg Slotshave, der har genetableret flere forsvundne anlæg og detaljer, og som har ført den danske havehistorie i slotshaven sikkert ind i det 21. århundrede.”

Restaureringen af Fredensborg Slotshave er realiseret takket være generøse donationer fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal”. De mange projekter i haven er gennemført i et tæt samarbejde med en lang række eksterne samarbejdspartnere, herunder arkæologer, kunsthistorikere, biologer, billed- og stenhuggere, arkitekter, landskabsarkitekter, gartnere, håndværkere og entreprenører.

Fakta om restaureringsprojektet
Formålet med restaureringsprojektet i Fredensborg Slotshave var at give haven sin ære og værdighed som en prægtig barokhave tilbage. Det er sket ved blandt andet at bevare og tydeliggøre de overordnede strukturer og helheder i anlægget, genskabelse af Ballonpladsen og ved at sikre de 176 skulpturer i slotshaven.

Gennem de sidste 40 år er i alt 90 af havens skulpturer blevet nyhugget af særdeles dygtige sten- og billedhuggere. Det gælder blandt andet de fire, store bortførelsesgrupper i Brede Allé, årstidsfigurerne på parterret, skulpturen ”Diana og Hunden”, fire løvepiedestaler i Brede Allé, og de to løver på piedestaler i Ringe Allé, der blev opsat i forbindelse med H.M. Dronning Margrethes 80 års fødselsdag i 2020.

Læs mere om restaureringsprojektet

Fakta om Fredensborg Slotshave
Fredensborg Slot og slotshave blev grundlagt i 1720’erne og omlagt i 1760’erne af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin med inspiration fra den franske solkonge Ludvig d. 14.’s have ved Versailles.

Slotshaven blev udstyret med skulpturer af den danske billedhugger Johannes Wiedewelt, og dermed blev haven samlet set et prægtigt havekunstværk hvor slot, havekunst og billedkunst fremstod som en enestående helhed – et gesamtkunstværk.

 

Se samtlige prismodtagere hos Europa Nostra