Den nye europæiske Bauhaus-bevægelse – en chance for kulturarven

Det nye europæiske Bauhaus er et miljømæssigt, økonomisk og kulturelt projekt, der skal undersøge og give svar på, hvordan vi kan leve bedre sammen efter epidemien og bl.a. skabe en grøn og bæredygtig bygge- og boligsektor, hvor også skønheden er med. Og Europas kulturarv kan få en nøglerolle i projektet.

 

Det nye europæiske Bauhaus er et kreativt initiativ, der nedbryder grænserne mellem videnskab og teknologi, kunst, kultur og social inklusion for at gøre det muligt at udforme løsninger på hverdagsproblemer. I januar lanceredes designfasen af projektet, hvor kunstnere, designere, ingeniører, forskere, iværksættere, arkitekter, studerende og andre interesserede parter har kunnet give bud på det nye europæiske Bauhaus, idéer til hvordan det bør udformes og udvikles.

 

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: “Det europæiske Bauhaus er et håbets projekt, der skal undersøge, hvordan vi kan leve bedre sammen efter pandemien. Det handler om at matche bæredygtighed med stil for at gøre den europæiske grønne pagt til en del af folks bevidsthed og hjem. Vi har brug for alle kreative hoveder: herunder designere, kunstnere, forskere, arkitekter og borgere for at gøre den nye europæiske Bauhaus til en succes.”

Kulturarven som afgørende element

Den europæiske kulturarvsorganisation, Europa Nostra, har i et brev til kommissionens formand gjort opmærksom på den helt centrale rolle, som kulturarven kan spille i den sammenhæng. De skriver bl.a.:

Da ideen om et “New European Bauhaus” (NEB) er fokuseret på design og æstetikken i Europas fremtidige livsmiljø, skal den behørigt tage højde for overveje den nuværende form og historiske karakter af vores byer, landsbyer og landdistrikter, hvor de fremtidige NEB-projekter vil blive gennemført. Europas kulturarv tilbyder en inspirerende ramme for social samhørighed, som bidrager til borgernes og deres samfunds trivsel. Historiske bygninger og de omkringliggende landskaber er tæt knyttet til følelsen af “hjem”. Det giver en levende bro mellem vores følelse af tilhørsforhold og behovet for at omfavne nye måder at leve på. En sådan tilgang burde være kernen i den ambitiøse renoveringsbølge, der er en af hovedsøjlerne i den nye “European Green Deal”.

Samtidig understreges det i brevet, hvordan den byggede kulturarv og aktørerne omkring den rummer viden og kompetencer, der er helt afgørende for at realisere byggeri af langt bedre kvalitet og holdbarhed end hidtil. Dette blev lagt frem som det langsigtede mål for Europa på topmødet i 2018 i Davos, hvor deklarationen om High Quality Bau-kultur blev vedtaget.

Læs mere om New European Bauhaus

Læs artiklen “New European Bauhaus marks a massive opportunity for cultural heritage” fra Heritage Tribune

Se webinar med bl.a. Bjarke Ingels om realiseringen af New European Bauhaus