Referat af Foreningen Bevaringsværdige Bygningers generalforsamling

Foreningen Bevaringsværdige Bygninger afholdt sin ordinære generalforsamling den  8. november i Historiske Huses lokaler i Borgergade 111.

Generalforsamlingen genvalgte Andreas Just Karberg og Signe Hommelhoff til bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog at hæve kontingentet, se mere om det i referatet fra generalforsamlingen.

Læs Årsberetningen for Foreningen Bevaringsværdige Bygninger 21-22.