Fradrag for udgift til grundopvarmning af fredet fritidshus

Selv om fritidshuse ofte kun benyttes en del af året, anerkender SKAT, efter dialog med Historiske Huse, nu også et delvist fradrag for grundopvarmning af fritidshuse.

Så er der godt nyt for ejere af fredede fritidshuse med en udgift til grundopvarmning. Som det nok er de fleste ejere af fredede bygninger bekendt, er der fradrag for udgifter til grundopvarmning af ubeboede bygninger. Det kan være bygninger, der står tomme i deres helhed eller bygninger, hvor en del er ubeboet.

Da fritidshuse ofte kun benyttes en del af året, kan SKAT efter en dialog med Historiske Huse, nu også anerkende et delvist fradrag for denne type huse. Det må betragtes som et væsentligt skred i forhold til den hidtidige opfattelse.

Fradraget kan foretages, uanset hvilken opvarmningskilde man benytter sig af. Er der for eksempel tale om en kilde, der anvender strøm, må der foretages et skøn ved opgørelse af fradraget, idet strøm jo også anvendes til meget andet end opvarmning. Fradraget beror således på et skøn i en fordeling mellem grundopvarmningsudgiften og andre udgifter til el.

Det skal understreges, at der ikke foreligger nogen praksis om en fordelingsnøgle, og SKAT kan efterfølgende efterprøve skønnet og reducere fradraget.

Historiske Huse skal derfor opfordre ejerne af fredede fritidshuse til at være ekstra opmærksomme på denne fradragsmulighed. Det kan være i forhold til den aktuelle skattemæssige forskudsregistrering for indeværende indkomstår samt næste indkomstår, hvis forskudsregistreringen allerede foreligger.

Derudover er det værd at overveje, om det er relevant at anmode SKAT om genoptagelse af indkomstopgørelsen, som er de ligningsmæssige ændringer, for tidligere indkomstår. Fristen for genoptagelse er som udgangspunkt tre år.

Fradraget anføres i rubrik 54.