Referat fra BYFOs generalforsamling 2022

BYFO afholdt sin generalforsamling på Søllestedgaard den 16. september. Nu er referatet klar.

Søllestedgaard

Generalforsamlingen i Grøn Verden på Søllestedgaard blev  dygtigt ledet af ordstyrer Marie-Pierre Boel Andresen. Direktør Birthe Iuel berettede om det forgangne år i BYFO. Hun satte fokus på den manglende kompensation for merudgifter til opvarmning af fredede bygninger og EU’s Bygningsdirektiv, som truer de bevaringsværdige huse.

Læs referatet fra generalforsamlingen.