Realdania køber arkitekt Einar Ørnsholts eget hus

Realdania By & Byg har købt Einar Ørnsholts eget hus, der er et eksempel på overgangen fra nyklassicisme til Bedre Byggeskik, og som repræsenterer hans indsigtsfulde fornemmelse for godt byggeri og hans lange karriere som arkitekt. Købet skal sikre huset for fremtiden.

Pressemeddelelse fra Realdania By & Byg

Einar Ørnsholt var en dansk arkitekt, som levede fra 1887-1978. Ørnsholt opnåede national anerkendelse for sit lange virke som arkitekt, men det var især på Lolland, hans hjerteblod lå. Som den første akademiuddannede arkitekt bosiddende i Nakskov kom Einar Ørnsholt i en menneskealder til at tegne linjen for Nakskovs bygningskultur.

Mange i Nakskov vil nok genkende navnet Einar Ørnsholt og ikke mindst hans arkitektur. På egnen, hvor arkitekten arbejdede hele sin karriere, er navnet Ørnsholt endnu, 40 år efter hans død, indbegrebet af god kvalitet, af indsigtsfuldhed og af arkitektonisk udvikling. Ørnsholt bosatte sig i Nakskov i 1917, samme år som han tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole. Siden forlod han aldrig byen.

Det første hus, han tegnede i Nakskov, var hans eget. Grunden købte han af De Danske Sukkerfabrikker i 1918, og allerede året efter stod hans hus klar til at danne ramme om ham selv og hans familie. Huset var det første i et nyt villakvarter nord for banen; senere blev området udbygget hus for hus, hvoraf Ørnsholt selv tegnede flere.

”Einar Ørnsholts eget hus er opført i nyklassicistisk stil iblandet elementer af Bedre Byggeskik og engelsk cottage-stil. Her skinner arkitektens formåen og styrker klart igennem bl.a. i brugen af materialer og farver og i sammenstillingen af arkitektoniske virkemidler; ikke mindst på facaden. Huset rummer den indsigtsfulde fornemmelse for godt byggeri, som også kendetegner mange andre af Ørnsholts bygningsværker på egnen som fx Nakskovs berømte vandtårn. Det glæder mig meget, at vi nu kan tilføje Ørnsholts eget hus til Realdania By & Bygs samling af dansk bygningskultur”, udtaler administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld.

Einar Ørnsholts eget hus indgår i Realdania By & Bygs samling som ét af mange store danske arkitekters egne huse. Husene er kompromisløse bud på den gode familiebolig fra de arkitekter, der op gennem hele 1900-tallet var med til at udvikle enfamiliehuset. Samlingen rummer også eksempler på egnsbyggeskik som fx Stines Hus på Lolland, etatshuse, herregårde samt en perlerække af enestående historiske huse.

En grundig restaureringsindsats skal redde huset
For Realdania By & Byg er målet med købet at bevare huset som en del af den levende bygningsarv. Huset er dog kraftigt forfaldent. Det trænger til kærlighed fra kælder til kvist, ude som inde. Og kærligheden er på vej; for med købet igangsætter Realdania By & Byg en gennemgribende restaurering, der skal give nyt liv til ejendommen. Bygningen skal bringes med ind i det 21. århundrede, men ånden fra 1919 skal bevares – og nogle steder genfindes.

”Den overordnede strategi for restaureringen er bæredygtighed i bred forstand. Huset skal helt banalt kunne ’bære sig selv’ altså stå sundt og tæt. Derudover skal der både under restaureringen og i husets efterliv indarbejdes CO2-besparende og energivenlige løsninger, der sikrer huset en bæredygtig fremtid i forhold til klimaaftryk. Og endelig, så skal huset også være økonomisk bæredygtigt. Det sidste opnår vi ved at udleje huset som en familiebolig, når restaureringen er tilendebragt, fortæller Peter Cederfeld.

Dørene åbnes i 2023
Realdania By & Byg forventer, at restaureringen er afsluttet i løbet af 2023, og at alle interesserede i den forbindelse vil kunne komme forbi og se resultatet til et åbent hus-arrangement.

Er man interesseret i endnu mere, fx at følge processen med restaureringen, se huset før og efter restaureringen og komme med arkitekten ’på arbejde’, så giver Realdania By & Byg Klubben denne mulighed både via fysiske rundvisninger og via online rundvisninger.

Se filmen Danmarks Smukkeste Almene Bolig, med bl.a. Einar Ørnsholts bebyggelse på Ole Kirks Allé, der endte med at vinde konkurrencen i 2014: