Nakskov satser massivt på istandsættelse af byens historiske huse

En målrettet indsats for istandsættelse af Nakskov bymidtes mange bevaringsværdige huse er i fuld gang gennem partnerskabet Nakskov 2030, som består af Realdania, A.P. Møllers Fond og Lolland Kommune.

Kulturarv kan bruges som løftestang for lokal udvikling. Partnerskabet bag Nakskov 2030 har derfor afsat 21 mio. kr. til Nakskov Bymidtefond. Foto: Stina Jørgensen.

Pressemeddelelse fra Realdania

Kulturarv kan bruges som løftestang for lokal udvikling. Partnerskabet bag Nakskov 2030 har derfor afsat 21 mio. kr. til Nakskov Bymidtefond. Formålet er at fremme Nakskov bymidtes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og dermed bidrage til en positiv udvikling af byen.

Via Bymidtefonden kan ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger søge rådgivningsstøtte og økonomisk støtte til istandsættelser. Det er der et behov for, hvis man spørger de lokale. I en undersøgelse fra 2020 pegede byens borgere på, at antallet af tomme og dårligt vedligeholdte bygninger er Nakskovs største udfordring. Derfor har Nakskov 2030 stort fokus på at styrke kendskabet til – og ikke mindst glæden ved – de historiske bygninger, der gør Nakskov til noget særligt. En velholdt og velbevaret bymidte kan skabe lokal værdi:

”Historiske huse kræver knofedt og særlig omtanke, men en velholdt kulturarv kan skabe værdi – økonomisk og kulturelt – både for den enkelte husejer og for hele byen. Vi ved, at over halvdelen af danskerne er interesserede i at få et større kendskab til kulturarven i deres område. Samtidig siger en fjerdedel, at kulturarv har stor betydning for deres valg af bopæl. Kulturarv rummer med andre ord et stort potentiale for udvikling. Nakskov Bymidtefond er med til at sætte bygningsarven på dagsordenen – noget andre byer i Danmark kan lade sig inspirere af,” siger Simon Harboe, som er formand for indstillingsudvalget i Bymidtefonden og projektchef i Realdania.

Nakskov 2030 gennemføres i et partnerskab bestående af Lolland Kommune, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og den filantropiske forening Realdania.

Stor interesse for fase 1

Der har allerede været stor interesse for at søge midler til istandsættelse hos Nakskov Bymidtefond i den første fase, der var målrettet den indre del af middelalderbyen. Den 15. november åbnede Nakskov Bymidtefond for anden fase og dermed dækker Bymidtefonden nu alle fredede og bevaringsværdige huse i middelalderbymidten.

Halvdelen af midlerne i bymidtefonden er uddelt og har allerede skabt mærkbar forandring i byens mest markante gader.

“Bymidtefonden sætter sit tydelige aftryk i byen igennem de huse, der får tilskud og bliver renoveret. Men lige så vigtigt er det, at Bymidtefonden skubber til en generel bevidsthed i byen om bygningsarven og bygningskultur. Der skal også skabes en lokal stolthed og en interesse for at værne om byens huse. Det vil byens gæster opleve, og de vil forhåbentlig få lyst til bruge byen og til at komme igen,” siger programdirektør Tim Jeppesen, Nakskov 2030.

En forskel for bygningskulturarven

Nakskov Bymidtefond giver økonomisk støtte og faglig sparring til udvendig istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger – det kan f.eks. være til istandsættelse eller udskiftning af vinduer og tage, genetablering af historiske bygningsdele eller fjernelse af skæmmende bygningsdele.
Havnegade 27 har gennemgået en gennemgribende renovering både inde og ude. Bymidtefonden har bidraget med tilskud til renovering af facaden, nye vinduer i den originale mørkegrønne farve samt oppudsning af portrummet.

“Bymidtefonden har bidraget til, at vi har kunnet være 100 procent loyale overfor bygningens historiske træk. Facaden skæmmer ikke længere gaden, og bygningen står som nyopført. De flotte detaljer er blevet bevaret, og facaden ser ud som i 1890. Uden Bymidtefondens hjælp var facaden blevet pæn, men middelmådig, uden bevaring og reetablering af de mange flotte detaljer,” siger Jens Bay, som er ejer af Havnegade 27.

Nakskov Bymidtefond kan støtte med op til 75 procent af omkostningerne i et konkret – og godkendt – istandsættelsesprojekt.

Læs mere her om betingelserne for støtte til istandsættelse af bygninger i Nakskov