Realdania kaster sig over utilpasset hus

En historisk bygning fra 1882 i en af Faaborgs oprindelige middelaldergader bliver nu renoveret af Realdania By & Byg. Målet er at inspirere til lignende tiltag i andre danske købstæder, hvor utilpassede facader skæmmer en smuk bymidte. Bag initiativet står Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Realdania By & Byg.

Strandgade 4 i Faaborg. Foto: Steffen Stamp.

I købstæder over hele landet er der mange fine og velbevarede historiske byrum. Men rundt om stødes øjet af utilpassede facader, som skæmmer købstædernes ellers velbevarede kulturmiljøer. Utilpassede facadeløsninger kan skabe så megen visuel støj i et gadebillede, at kvaliteterne og bevaringsværdierne i de øvrige bygninger helt overses.

”Købstædernes gadeforløb og byhuse er en vigtig del af vores historie. Vi vil gerne inspirere bygningskulturelle foreninger, kommuner og borgere til – inden for en overskuelig økonomisk ramme – at tage fat på problemstillingen. Vores bygningskultur er levende, og ændringen på byhuset i Faaborg, som blev gennemført i 1965, ville man næppe have foretaget i dag. Nu renoverer vi huset, som inspiration til, hvad man kan gøre i et historisk gademiljø med et mindre greb”, siger adm. direktør i Realdania By & Byg Peter Cederfeld.

Ud over planerne om at renovere facaden, er ønsket også at ændre anvendelsen af huset fra forretning til bolig. I mange købstæder er forretninger i sidegaden ikke længere økonomisk bæredygtige, og handelslivet samles naturligt på hovedgaden og byens torv. Det efterlader ”utilpassede bygninger”. Det er huset i Faaborg et eksempel på. Parterne bag projektet leder nu i andre købstæder efter 1-2 øvrige utilpassede ejendomme.

Ejendommen foreslået af den lokale bygningskulturforening

Mere end 100 forslag kom ind, da Landsforeningen for Bygnings- og Landsskabskultur og Realdania By & Byg i efteråret 2017 efterlyste utilpassede bygninger til projektet. Blandt de mange forslag faldt valget på Strandgade 4 i Faaborg, som Foreningen By og Land Faaborg og Omegn havde peget på

”Vi arbejder på at bevare og forskønne Faaborg, så vi glæder os over, at vores forslag er udvalgt som en af de utilpassede bygninger. Og ønsket om samtidig at omdanne husets formål til bolig kan vi varmt støtte, da tomme forretninger er en udbredt problemstilling i rigtig mange købstæder i disse år”, siger lokalforeningens formand Flemming Brandrup.

I Landsforeningen for Bygnings- og Landsskabskultur er formand Karen Margrethe Olsen også tilfreds med, at det efter gennemgang af de mere end 100 forslag, lykkedes at finde den første ejendom til projektet og er glad for, at der skal udvælges yderligere en til to bygninger.

Mange forslag til ejendomme blev sendt ind af foreningens lokalafdelinger og andre bevaringsinteresserede borgere. Karen Margrethe Olsen opfordrer derfor alle til at kontakte deres lokale bygningskulturforening, hvis de har forslag, som de gerne vil have bragt i spil at fortsætte projektet

Læs mere hos Realdania