Realdania By & Byg køber Støberihallerne i Præstø

Med købet af de gamle støberihaller i Præstø på Sydsjælland vil Realdania By & Byg bevare og sikre et sjældent sammenhængende og bynært industrianlæg fra 1800-tallet. Forude venter en restaurering, der skal genoprette bygningerne og skabe rammerne for bl.a. bibliotek og borgerservice. Samtidig etablerer Vordingborg Kommune en ny gangbro over byens å bag hallerne.

Foto: Kurt Rodahl Hoppe

 

Kilde: Realdania

Når borgerne i havnebyen Præstø på Sydsjælland for 130 år siden gik tur gennem byens gader, var det ikke kun butikker og handelsdrivende, som de mødte på deres vej. Midt i byen lå dengang også flere fabrikker og industrivirksomheder, som producerede alt fra brændevin og tobak til bøger og skibe. En af de virksomheder, som bidrog til industrien i Præstø, var byens jernstøberi, som havde til huse i støberihaller inde bag en af portene i Adelgade.

Hallerne, der blev opført i 1887, fungerede helt frem til 1947 som byens jernstøberi. Fra 1948 til 2001 var der bilhandel og autoværksted i hallerne, og sidenhen har forskellige brugere haft adgang til bygningerne. Trods skiftende brug af de gamle haller står de fleste af bygningerne den dag i dag stort set intakte, om end slidte og forfaldne.

Nu er de historiske bygninger købt af Realdania By & Byg, som inden længe iværksætter en omfattende restaurering, der hen over de næste par år skal bringe de udtjente bygninger på fode igen og dermed sikre bevaringen af et stykke dansk bygningsarv.

Bevaring af en sjælden bygningstype
– Vi er glade for købet af de gamle støberihaller i Præstø. Samlet udgør de et sjældent fint og sammenhængende industrianlæg fra tiden, hvor industrialiseringen i Danmark for alvor tog fart. Engang var der over hele landet mange af sådanne industrianlæg, som lå centralt placeret i byernes midte. I dag er de fleste forsvundet eller ombygget til ukendelighed. Derfor glæder det os, at vi med købet af Støberihallerne i Præstø kan være med til at bevare og sikre en vigtig bygningstype, som i høj grad har været med til at bane vejen for det moderne danske samfund, siger Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

Forude venter en gennemgribende restaurering, som skal sikre, at bygningernes arkitektoniske og funktionelle udtryk og autenticitet fastholdes og genskabes. Samtidig skal bygningerne transformeres, så den kommende lejer – Vordingborg Kommune – kan anvende dem til gavn for hele byen, og det glæder Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed.

Et løft for hele byen
– Restaureringen vil ikke blot være et gevaldigt løft for bygningerne; den vil også være et løft for hele byen. Planen er, at bygningerne skal rumme bibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv og foreninger med mulighed for udstillinger. Støberihallerne skal være et fællesskabets hus i Præstø med masser af aktivitet på alle tider af døgnet, siger Mikael Smed.

Med restaureringen af støberihallerne vil Præstø få et centralt mødested, hvor mange kan samles – tæt på hovedgaden og tæt på handelslivet. Som en yderligere styrkelse af byens centrum vil kommunen etablere en lille fodgængerbro over åen, der løber bag bygningerne. Dermed vil støberihallerne blive forbundet med en eksisterende parkeringsplads syd for åen.

– Med restaureringen og genopretningen af støberihallerne og med sammenbindingen af havnen og hovedgaden via en ny bro er det vores håb, at de historiske bygninger kan være til at styrke bylivet i Præstø. De gamle støberihallers beliggenhed med en åben port til Adelgade er samtidig et charmerende særkende for Præstø, hvis bymidte netop er kendetegnet ved mange åbne baggårde, der fungerer som smutveje mellem åen og havnen, siger Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

Efter endt restaurering vil Støberihallerne indgå i Realdania By & Bygs samling af 60 historiske ejendomme, som tilsammen repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år. Som et velbevaret eksempel på bygningstypen ”industribyggeri fra 1800-tallet” er Støberihallerne i Præstø sammen med de øvrige ejendomme i samlingen med til at levendegøre dansk kultur- og bygningsarv og formidle viden om arkitektur, byggeskikke og materialer.

Læs mere om projektet hos Realdania