Post Danmark sælger Postgården i Købmagergade

19. dec 2014 – Berlingske

Bent Blüdnikow spørger bl.a.:

Hvis det nu koster, sådan et slag på tasken, cirka 40 millioner kroner om året at bevare den gamle postgård, er det så ikke udgiften værd og dermed bevare et væsentligt kultursted i Danmark med dets oprindelige formål?

Post Danmarks kommunikationschef, Morten O. Nielsen:

»Vi skal drive en rentabel virksomhed og holde udgifterne nede. Det er vores pligt, og det skal vi efterleve. Posthuset lever i dag ikke op til kundernes krav om åbningstid og tilgængelighed, og man skal også huske, at store dele af bygningen står tom, da vi ikke længere benytter den som udgangspunkt for omdelingen, og derfor kan vi ikke ofre store summer på postgården, når den har udspillet sin rolle som posthus. I dag er bygningen heller ikke udnyttet effektivt som posthus.«

Målet for den nye ejer, PFA Pension, er at få butikker, gerne store af slagsen, i stueplan, på første sal og gerne også i kælderen. De øvrige etager skal bruges til kontorer. Bygningen er fredet og ændringer skal derfor godkendes af Kulturstyrelsen.

Læs interview med kommunikationschef, Morten O. Nielsen i Berlingske

Læs artikel på AOK