Fredning af Anton Rosens elværk møder modstand

29. dec 2014 – Bornholm.nu

Rønne Elværk blev opført i 1910-1912 af den berømte skønvirkearkitekt, Anton Rosen, der bl.a. også har tegnet Palace Hotel på Rådhuspladsen i København. Det er så vidt vides det eneste industrianlæg fra hans hånd.

En fredning vil betyde at ejeren, kommunen i dette tilfælde, har pligt til at holde bygningen i forsvarlig stand, både ude og inde, og derudover søge Kulturstyrelsen om tilladelse til alle bygningsændringer.

I sin vurdering af anlægget skriver styrelsen:

I det ydre fremtræder bygningerne meget velbevaret, og mange af de oprindelige dekorationer er bibeholdt. Indvendigt er der sket flere ombygninger, men de store haller er dog bevaret nogenlunde intakt. Bygningskomplekset har en høj arkitektonisk kvalitet og er det eneste industrikompleks i Danmark tegnet af Anton Rosen.

Læs artikel i Bornholm.nu

Læs mere om bygningerne hos Rønne Byarkiv