Pernille Weiss giver sin stemme til Europas byggede kulturarv i velbesøgt webinar

Tak til Pernille Weiss

Med Pernille Weiss som engageret initiativtager, var European Historic Houses i fredags vært for et webinar, der skulle sætte fokus på de problemstillinger, Europakommissionens udkast til nyt bygningsdirektiv bibringer især den ubeskyttede del af Europas bygningsarv.

I betragtning af at det trods alt er muligt at isolere de historiske bygninger i et vist omfang, og at den allernyeste forskning ovenikøbet også viser, at bygninger isoleret med organisk materiale i et livscyklusforløb belaster med mindre CO2, end bygninger isoleret med mineraluld eller bygninger som nyopføres – stod det klart for alle, der deltog i webinaret, at der er al mulig grund til at beskytte Europas byggede kulturarv mod overgreb i form af eksempelvis udvendig isolering.

Det er derfor vigtigt, at der i direktivet lægges vægt på at skabe betingelser, som ikke forringer kulturarven.

Historiske Huse havde inviteret alle ordførende for Folketingets Europaudvalg og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg til at deltage i webinaret samt opfordret dem til at være opmærksom på problemstillingen, når direktivet skal drøftes i udvalgene.